Tvrdomestice č. 42, Tvrdomestice, 038/53 918 84
obec Tvrdomestice

Obec Tvrdomestice

dátum pridania: 25.08.15-12:26

Tvrdomestice sú obec na Slovensku v okrese Topoľčany. Leží v severnej časti sprašovej Nitrianskej pahorkatiny na strednom toku potoka Chocina. Má približne 481 obyvateľov.

História obce Tvrdomestice

Obec Tvrdomestice je doložená z r. 1280 ako Turdemech, neskôr Turdemyz 1330, Tordamez 1393, Thordamyz 1441, Thwerdomesth 1520, Tordomesticze 1773, Twrdomestice 1808, maď. Tardomesztic, Tverdomestic. Bola to zemianska obec. V 16. storočí patrila Solymosiovcom, v 18. storočí rodine Neffeczerovcov, v 19. storočí Illésházyovcom, Šándorovcom, Sipekyovcom. V r. 1715 mala vinice a 17 domácností, v r. 1787 mala 88 domov a 599 obyvateľov, v r. 1828 mala 56 domov a 386 obyvateľov.

stará mapa obce Tvrdomestice

Zväčša odlesnený, úvalinami a výmoľmi rozčlenený chotár má len miestami dubovohrabové lesy so smrekom a borovicou. Pôdy sú hnedozemné a ilimerizované. Je tu minerálny prameň.

tvrdomestice

Od roku 1495 sa spomína aj obec Zdychava, ktorá sa nachádzala v katastrálnom území obce Tvrdomestice. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. V r. 1871 tu bolo 15 hrnčiarov, ktorí vyrábali aj hlinené fajky. Po r. 1918 obyvatelia pracovali väčšinou na veľkostatku A. Lindemana a v liehovare. V r. 1946 zanikol liehovar a veľkostatok bol rozparcelovaný. V obci sa nachádza zvonica z 19. storočia a zvon uliaty bratislavských majstrom J. Christellim v r. 1740.

obec tvrdomestice

Symbol obce

Erb obce Tvrdomestice má túto podobu:

erb obce tvrdomestice

V červenom štíte je vyobrazený žltý krčah, ktorý je postavený na žltom podstavci. Pod podstavcom sa v rovnakej farbe nachádza koleso z voza, ako symbol gazdovského života.

Samospráva

Starostom obce Tvrdomestice je Jozef Beňo, zástupkyňou starostu je Jana Bražnikova. Poslanci obecného zastupiteľstva: Juraj Poutník, Ľubomír Hrobár, Peter Hustý, Zdenka Mizeráková, Jana Zacharová.

Služby

Okrem pošty, materskej školy a základnej školy sa v obci nachádzajú aj potraviny a pohostinstvo. Pre najmenšie deti sú k dispozícií preliezky so šmykľavkou a pieskoviskom. Väčšie deti si môžu zašportovať na futbalovom ihrisku.

škola tvrdomestice

detské preliezky so šmykľavkou tvrdomestice pieskovisko tvrdomestice

Kultúra a kultúrne pamiatky

Obec Tvrdomestice v spolupráci s materskou a základnou školou každoročne pre deti organizuje podujatia, ako napr. karneval, oslava Mikuláša, Deň detí a pod.

deň detí tvrdomesticeMDD tvrdomestice

mikuláš tvrdomesticeoslava mikuláša tvrdomestice

karneval tvrdomesticekarneval tvrdomestice

Historickou pamiatkou obce Tvrdomestice je Kostol Povýšenia sv. Kríža, kde sa každú nedeľu konajú bohoslužby. V jesennom období sa v kostole dodržiava tradícia - poďakovanie za bohatú úrodu.

kostol tvrdomestice

kostol tvrdomesticekostol tvrdomestice

kostol tvrdomesticekostol tvrdomestice

 

Obec Tvrdomestice 

Obecný úrad Tvrdomestice

Tvrdomestice 42

956 22 Prašice

Tel.: 0905 869 940

         038/53 918 84

E-mail: obectvrdomestice@mail.t-com.sk

www.obec.tvrdomestice.sk


 

 

 

 


Media galéria