Tesáre 128, Tesáre, 038/537 8235, 0907 749 104
Obec Tesáre

Obec Tesáre

dátum pridania: 26.08.15-15:50

Tesáre sú obec na Slovensku v okrese Topoľčany. Obec leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny pri juhovýchodnom úpätí Považského Inovca na hornom toku potoka. Má približne 735 obyvateľov.

História obce Tesáre

Prvá písomná zmienka o jej existencii pochádza z roku 1390 pod názvom Thezer. Miestna časť Kokošová sa ako Kokos spomína už v roku 1265. Názov obce Tesáre súvisí s tesárskym remeslom. Je pravdepodobné, že v 11. storočí tu boli usadení tesári - služobníci Nitrianskeho hradu. Táto hypotéza sa opiera o poznatok z Tesár, ktoré ležia pri rieke Žitave (dnes Tesárske Mlyňany). Tie sa spomínajú už v roku 1075 a podľa svedectva zakladacej listiny Hronskobenadického kláštora bývalo v tej obci 10 tesárskych majstrov. Tesári v dobe včasného stredoveku ručne opracovávali kmene na hrady a dosky a zhotovovali aj kolesá i celé vozy a ich súčasti.

tesáre

Ako sa vyvíjal názov obce? V roku 1390 je v listine zaznačená ako Thezer, v roku 1481 ako Tezar, 1773 Teszér, Thesare, 1808 Tesáry, v rokoch 1863 - 1907 bol názov obce Teszér. V dobe stupňujúcej sa maďarizácie už to nevyhovovalo a tak od roku 1907 až do zániku Uhorska názov vylepšili na Nyitrateszér. V rokoch 1920 - 1948 znel úradný názov Tesáry a až v roku 1948 meno obce s definitívnou platnosťou bolo také ako dnes - Tesáre.

obec tesáre

Pomenovanie Kokošovej, na začiatku 20. storočia zlúčenej s Tesármi, sa odvodzuje od osobného mena Kakaš-čo po maďarsky znamená aj kohút. Forma priezviska Kakaš vznikla pripodobnením mena Gallus - čo znamená Francúz. Istý človek menom Gallus bol v 12. storočí jobagiónom Nitrianskeho hradu.

obec tesáre

Tesáre i Kokošová územnosprávne patrili do Nitrianskej stolice, neskôr župy, potom do Nitrianskeho kraja, od roku 1960 do Západoslovenského a v posledných rokoch opäť do Nitrianskeho. V rámci stolice a župy patrili najprv do Obdokovského slúžobného okresu, potom do Topoľčianskeho. Súčasťou Topoľčianskeho okresu zostali až do súčasnosti.

tesáre

Symboly obce

Erb obce Tesáre má túto podobu:

V minulosti dôležité dokumenty vydané obcou boli spečatené obecnou pečaťou. Pôvodná obecná pečať pochádza z 18. storočia. Obsahovala obecný znak - strapec hrozna s listom, sprevádzaný po bokoch klasmi a pluhovými súčasťami - lemešom a čerieslom. Kruhový nápis na tejto pečati znel: (Pecet) OSADI TESARSKEG. Aj obec Kokošová v tom čase používala podobný a na okolí rozšírený symbol, ktorý si však v 19. storočí zamenila za motív kohúta. Kohút sa viaže na niekdajšie maďarské pomenovanie obce Kakasfalva, (kakaš - maď. kohút). Na základe týchto starších predlôh bol v roku 1995 navrhnutý nový symbol obce s takouto podobou: V modrom štíte pod zlatým strapcom hrozna zlatý kohút s červenou zbrojou.

erb obce tesáre

Vlajka obce Tesáre má túto podobu:

Z erbu bola odvodená aj vlajka obce Tesáre, ktorá pozostávala z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej, žltej, červenej, žltej a modrej a je ukončená dvoma zástrihmi do tretiny listu vlajky. Autorom erbu a vlajky je popredný slovenský heraldik PhDr. Ladislav Vrteľ. Erb bol schválený heraldickou komisiou pri ministerstve vnútra SR. Po jednom storočí si tak Tesáre obnovili niekdajšiu tradíciu - obecný znak.

vlajka obce tesáre

Samospráva

Starostom obce Tesáre je Daniel Bago, zástupcom starostu je Ing. Vilam Uhlár. Hlavnou kontrolórkou je Ing. Valéria Urminská. Poslanci obecného zastupiteľstva: Janka Ďuráková, Róbert Ducký, Jozef Hronkovič, Igor Chrkavý, Andrej Bago, Tomáš Grman.

starosta obce tesáre

Služby

Obec Tesáre je vybavená materskou školou, základnou školou so školským klubom Krokodílik, potravinami, pohostinstvom a obecnou knižnicou. V obci pôsobí Dobrovoľný hasičský zbor a klub dôchodcov. Vychádzajú tu aj obecné noviny pod názvom Tesárske zvesti.

dobrovoľný hasiči tesáreDHZ tesáre

V obci bol postavený Dom kultúry, v ktorom sa konajú rôzne podujatia.

kultúrny dom tesáredom kultúry tesáre

Obec Tesáre je známa najmä kvôli vinohradníctvu, ktoré už v minulosti bolo veľmi rozšírené. Dodnes sa tu doržiava táto tradícia, a vďaka tomu, sa každý rok koná Tesárske vinobranie.

vinobranie tesárevinobranie tesáre

tesárske vinobranietesárske vinobranie

Obec Tesáre každoročne pre deti aj dospelých organizuje podujatia, ako napr. karneval, karnevalová diskotéka, mládežnícky ples, oslava Mikuláša, Deň detí, športové dni, výstavy, koncerty, turistika, stavanie mája, vatra SNP a iné.

mládežnícky ples tesárekarneval tesáre

deň detí tesárestavanie mája tesáre

Pamiatky a kultúrne podujatia

V sobotu 16.5.2015 sa konali kokošovské hody v obci Tesáre. Každoročne ich slávime na sviatok sv. Jána Nepomuckého, ktorému je tento kostolík zasvätený. Tentokrát však boli hody spojené s výnimočnou udalosťou a to so 750. výročím vydania kráľovskej listiny Bela IV. potvrdzujúcou starobylosť obce Kokošová. Kokošová bola kedysi samostatnou obcou a v niektorých obdobiach dokonca významnejšou ako Tesáre.

kostol tesáre

Slávnosť sa začala o 14:00 h. svätou omšou pri kostolíku sv. Jána Nepomuckého. Omša sa mohla vďaka peknému slnečnému počasiu konať vonku, pretože do kostolíka sa zmestí asi 70 osôb. Po omši p. starosta Daniel Bago pozval všetkých na prehliadku archívnych záberov v priestoroch kostolíka, ktorý patrí do areálu kaštieľa. Okrem fotografií, na ktorých mohli mnohí návštevníci spoznať nielen svojich blízkych, ale niektorí aj sami seba, mohli tiež obdivovať výzdobu kostolíka, ktorú tvorí barokový oltár a na zadnej strane je drevený chór aj s organom. Po prehliadke na všetkých „hoďárov“ už vo vonkajších priestoroch kaštieľa čakalo pohostenie – guláš, kokošovské koláče, tesárske vínečko a do toho vyhrávala hudba v podaní skupiny Alexandra Szendreia a vystúpenie piešťanskej ľudovej skupiny Povoja.

kaštiel tesáre

Vzácnym momentom tejto slávnosti bola prítomnosť p. Mária Lénarta, pravnuka majiteľa kaštieľa Alexandra Lénarta. Vo svojom príhovore nás stručne oboznámil s históriou svojho rodu a vyjadril svoj vrúcny vzťah k tomuto kraju. Pri tejto príležitosti bola vydaná aj veľmi kvalitná publikácia, ktorá bola spracovaná na základe odborného materiálu historikom PhDr. Ivanom Mrvom, CSc., ktorý nám ju osobne predstavil. Je prierezom histórie osady Kokošová od 13. - 20. storočia. Je prehliadkou šľachtických rodov až po dnešných majiteľov. Prílohou sú pekné fotografie parku, kaštieľa a kostolíka.

kaštiel s kostolom tesáre

Spevokol

V Obci Tesáre pôsobí spevokol, ktorý pravidelne vystupuje v kostole, alebo v okolitých dedinách. V spevokole účinkujú deti aj dospelý.

spevokol tesárekoncert jacovce

spevokol tesárekoncert jacovce

Futbalový klub

V obci Tesáre si na svoje prídu aj milovníci športu a športových podujatí. Dlhoročné zastúpenie tu má obecný Futbalový klub, ktorý pravidelne usporadúva futbalové zápasy medzi domácim mužstvom a mužstvom hostí.

futbalový klub tesáre

Okrem futbalových zápasov sa v obci Tesáre konajú aj iné zaujímavé podujatia, ktoré si môžete pozrieť TU! Na našej webovej stránke nájdete aj kalendár podujatí.

 

Obec Tesáre

Obecný úrad Tesáre

Tesáre 128

956 21 Tesáre

Tel.: 038/53 782 35

E-mail: tesare@tesare.sk

www.tesare.sk

 

 


 

 

 


Media galéria