Čerstvé info z mestského zastupiteľstva - Móda, krása | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Móda, krása v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Čerstvé info z mestského zastupiteľstva

dátum pridania: 26.06.15-08:55

Mestskí poslanci zasadali už po tretíkrát v tomto roku. V stredu, 24. júna 2015 sa v Topoľčanoch uskutočnilo ďalšie zasadnutie mestského zastupiteľstva. Jeho program bol opäť veľmi náročný.

Program zasadnutia poslancov mestského zastupiteľstva obsahoval 43 bodov a opäť riešil aj problémy a požiadavky občanov mesta Topoľčany. V úvodných bodoch zastupiteľstva zazneli výročné správy organizácii, ktoré mesto Topoľčany spravuje ale i výročná správa Mestských služieb Topoľčany za rok 2014. Program ďalej pokračoval návrhom zásad vybavovania sťažností a petícií. Poslanci na tomto zastupiteľstve analyzovali aj príjmy a výdavky trávnatého ihriska s umelým povrchom, ktoré sa nachádza v areáli MFK Topoľčany.

dfdssdsd

Zamietnutá výstavba kasína

Mesto Topoľčany prijalo žiadosť o súhlasné stanovisko na výstavbu kasína, ktoré investor chcel umiestniť na Bernolákovu ulicu. Poslanci sa k tomuto bodu vyjadrili, že nechcú, aby námestie mesta, ktoré z časti už teraz pripomína „Las Vegas“ obsadilo kasíno alebo ďalšia herňa, keďže v súčasnosti je v Topoľčanoch 32 herní a podobných zariadení tohto typu a uvedomujú si i to, aké následky táto závislosť ľudom spôsobuje. Výsledok v hlasovaní rozhodol, že poslanci túto žiadosť zamietli a výstavbu kasína odmietajú.

Prerokovávaná petícia občanov

Aj na tomto zastupiteľstve poslanci prerokovávali petíciu od občanov. Tá bola zameraná na zachovanie zelene na ul. Puškinovej. Obyvatelia v nej nesúhlasia s výstavbou nových parkovacích miest medzi panelákmi, keďže by sa tým ešte viac zvýšila hlučnosť, a tú spôsobuje už 4-prudová cesta, ale stratila by sa i zeleň. Poslanci nahliadli aj do projektovej dokumentácie, ktorá sa tejto výstavby týkala. Poslankyňa za tento obvod pani Lobotková navrhla, aby sa zrealizovala iba časť z tejto projektovej dokumentácie, čím by sa zachovala zeleň, ktorú občania žiadajú a vzniklo by len niekoľko parkovacích miest. Za jej návrh bolo 13 poslancov MsZ.

Mesto Topoľčany zároveň vystúpilo aj z MAS Sotdum (Miestnej akčnej skupiny obcí mikroregiónu), ktorá združuje obce. Členstvo bolo ukončené z dôvodu nespĺňania kritérií, ktoré MAS Sotdum má, a je ním vyššia hustota obyvateľstva na 1 km2, ktorú Topoľčany presahujú o 100 obyvateľov na 1km2.

Text a foto: Tomáš Bilik
 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok