Preseľany č. 77, Preseľany, 038/5315 225, 038/5315 101
obec preseľany

Obec Preseľany nad Nitrou

dátum pridania: 26.08.15-11:14

Preseľany nad Nitrou je obec v okrese Topoľčany. Táto malebná dedinka sa rozprestiera pozdĺž rieky Nitra a je obklopená vrchmi Tríbeč, Veľká Skala, Žibrica a Zobor. Žije tu približne 1500 obyvateľov.

História obce

Obec leží v strednej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Toto územie bolo osídlené už v praveku. Prvá zmienka o existencii obce sa traduje do roku 895 za čias panovania prvého maďarského kniežaťa Arpáda do čias Veľkomoravskej ríše, keď tu bolo objavené slovanské pohrebisko z 10. a 12. storočia. 

Preseľany nad Nitrou

Obec sa vyvinula zo slovanského sídliska a prvý písomný doklad z roku 1280 hovorí o obci Prezlen. Pôvodný názov obce je zrejme odvodený od slova praslica, lebo obyvatelia sa zaoberali pestovaním a ručným spracovaním ľanu a konopí.

Preseľany nad Nitrou Preseľany nad Nitrou

Historické udalosti a pamiatky

Obec leží na križovatke ciest, ktoré vznikli spojením župných komunikácií Nitra - Tekov. Tieto cestné uzly boli chránené stálou kráľovskou posádkou a boli časy, keď túto ochrannú službu obstarávali križiaci. Boli to podzemné chodby s priestrannými podzemnými miestnosťami pre hromadné ubytovanie vojska a obyvateľstva. Tieto miestnosti, ktoré sa osvedčili najmä pri tatárskom vpáde v r. 1241, ľud volal dierami. Pri obci sa tiež uskutočnila bitka mezi Kurucmi a Labancami. V dedine sa nachádza židovský cintorín.

židovský cintorín Preseľany nad Nitrou

Farnosť

Ranogotický kostol v Preseľanoch, spomínaný už okolo r. 1250, bol v r. 1736 obnovený a zväčšený. Patrónkou kostola je sv. Alžbeta z rodu Arpádovcov. Kaplánom farnosti je Mgr. Ondrej KovaľAktuálne farské oznamy nájdete tu.

kostol Preseĺany nad Nitrou Kostol sv. Alžbety Preseľany nad Nitrou  

Samospráva

Starostom dediny Preseľany nad Nitrou je Juraj Trsťan. Post zástupcu starostu patrí Jaroslavovi Hájnikovi. Rozpis úradných hodín si môžete pozrieť tu.

Obecný úrad Preseľany nad Nitrou

Symboly obce - erb, pečať a vlajka

Erb obce Preseľany nad Nitrou obsahuje v červenom štíte zlaté, striebrom lemované kosmé brvno sprevádzané hore strieborným rastúcim polmesiacom a dolu zlatou osemcípou hviezdou. Pečať obce má priemer 32 mm a je tam znázornený erb s tromi ružičkami. Originálny popis ruhopisu znie: ,,Sigillum oppidi Perezlen".  Vlajka pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej, žltej, červenej,bielej, žltej a ukončená je tromi cípmi.

erb obce Preseľany nad Nitrou pečať Preseľany nad Nitrou Vlajka obce Preseľany nad Nitrou

Služby

V dedine sa nachádza základná škola s materskou školou, školský klub detí, školské účelové zariadenia a školská jedáleň. Ako jedna z mála obcí má aj budovu zdravotného strediska, kde je sídlo všobecného a detského lekára a lekáreň Orchidea. Taktiež v našej obci nájdete kaderníctvo Harmónia a Michaela, kozmetický salón M-Style, kvetinárstvo Ozimáková a záhradné centrum Preseľany. Najesť sa môžete v reštaurácii Monika alebo v pizzerii Aragososta Ristorante. 

 pizzeria Aragosta Ristorante Preseľany nad Nitrou

Šport v obci

Obec má vlastný futbalový klub. Nachádza sa tu telocvičňa vrátane viacúčelového športového areálu, futbalový štadión, posilňovňa a nakoľko je v dedine kolkársky klub, nachádzau sa tu aj štvorprúdová kolkárska dráha.

telocvičňa Preseľany nad Nitrou kolkársky klub Preseľany nad Nitrou

Kultúra a kultúrne podujatia v obci

Kultúrne vyžitie pre občanov umožňuje obecná knižnica či divadelný súbor Rondo, ktorý je v obci pokračovateľom ochotníckej tradície. Ďalšie záujmy je možné naplniť v spoločenských organizáciách obce - v Jednote dôchodcov Slovenska, v poľovníckom združení Manna, v Slovenskom zväze záhradkárov, v DHZ Preseľany alebo v chrámovom zbore mládeže Amadeo a spevokol Anima.

Divadelný súbor RONDO Preseľany nad Nitrou PoĹovnícke združenie Manna Preseľany nad Nitrou

O vždy veselú náladu v obci sa starajú Heligonkári a spevácka skupina Studnička, ktorá má v súčasnosti 15 členov a dirigenta s hrou na akordeón. Repertoár tvoria slovenské ľudové piesne doplnené o básne tak, aby spolu tvorili hudobno-slovný celok. V obci sa udomácnilo každoročné kultúrne podujatie Preseliansky jarmok a Kultúrne leto pri príležitosti sviatku sv. Anny.

Kultúrne leto Preseľany nad Nitrou KUltúrne leto Preseľany nad Nitrou

Obec Preseľany nad Nitrou

Obecný úrad Preseľany nad Nitrou

Preseľany 77,
956 12 Preseľany

Tel.č.: 0905 417 723
E-mail: starosta@preselany.sk

www.obecpreselany.sk