1.mája 142/142, Prašice, 038/539 1421
Obec Prašice

Obec Prašice

dátum pridania: 26.08.15-12:21

Obec Prašice leží v severozápadnej časti Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Severnú časť pokrývajú lesy Považského Inovca. K obci patria časti: Duchonka, Nový Svet a Okšov Mlyn. Územie obce bolo osídlené od neolitu.

História obce Prašice

Ako aj iné obce, aj obec Prašice sa môže pýšiť svojou bohatou históriou, ktorá sa začala písať od doby, keď si obec získal kráľ Bela IV. krajinský sudca, šľachtic a nitriansky župan Štefan z rodu Gut-Keled, ktorý sa postaral o znovuosídlenie a jej rozvoj. Obyvateľom obce sa v minulosti žilo veľmi ťažko. Boli však skromní a pracovití a dokázali si navzájom pomáhať. Živili sa poľnohospodárstvom a rozvíjali postupne remeslá – hrnčiarstvo, rezbárstvo, krajčírstvo a obuvníctvo.

Obci sa v minulosti nevyhli mnohé dejinné udalosti, ktoré značne postihli i tak biedne obyvateľstvo, ako turecké plienenie, vypálenie obce, kurucké vojny, cholera a rekatolizácia. Väčší rozmach dosiahli Prašice v 2. polovici 18. storočia vďaka reformám Márie Terézie a Jozefa II. Avšak obrat nastal po II. sv.vojne, kedy sa obec výrazne zmenila a stala sa modernou.

Súčastnosť obce Prašice

Obec akoby ožila a dostala druhý dych. Po ťažkej minulosti začalo pre obec Prašice svitať na lepšie časy aj vďaka kultúrnemu domu, ktorý spájal ľudí v jedno aj vďaka pravidelným zábavám. Okrem toho je v kultúrnom dome umiestnená aj obecná knižnica a Prašická izba tradícií s výstavnými exponátmi zo života Prašičanov v minulosti. 

V obci sa ďalej dnes nachádza: základná škola s materskou školou, ZUŠ, Spojený domov dôchodcov a domov sociálnych služieb „Môj domov“, zdravotnícke stredisko s detským, zubným, všeobecným lekárom a vlastnou lekárňou, Dom smútku, centrum služieb: holičstvo-kaderníctvo, práčovňa, pizzéria a kvetinárstvo. Nechýba tu pošta, ale i zlatníctvo a rozvinutá obchodná sieť. Obyvatelia obce Prašice majú proste po ruke všetko, čo potrebujú.

Najnovšie je vo výstavbe multifunkčné ihrisko, ktoré budú môcť využívať všetci občania Prašíc na rôzne športy i vo večerných hodinách. Priestory telocvične pri ZŠ sú naplno využívané na rôzne športové aktivity, ako sú napríklad futbalová miniliga, aerobik, volejbal, hádzaná, športová streľba, florbal.

Symboly obce

Od roku 1993 má obec Prašice svoje vlastné obecné symbolyerb, vlajku a pečať. Symbolika poľnohospodárskeho náradia, ktorú si môžete všimnúť v erbe obce, je pomerne častá. Práve vzhľadom na jej početnosť niektorí túto symboliku zaznávajú. Klasy sprevádzajúce na prašickom erbe lemeš a čerieslo sú v heraldike považované za symboly mieru a dobrej úrody, ktorú môže zaistiť jedine mier.

Erb Prašíc tvoria v červenom štíte zo strieborného vrchu vyrastajúce dva zlaté klasy, medzi nimi zlatý strapec hrozna so striebornými listami, po bokoch strieborné, hrotmi nahor postavené čerieslo a lemeš. Vlajku Prašíc tvoria tri pozdĺžne pruhy vo farbách žltej, bielej a červenej. Vlajka je ukončená troma cípmi. Pečať Prašíc je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC PRAŠICE.

Známi rodáci z obce Prašice

Obec sa môže chváliť mnohými známymi rodákmi, ktorí pochádzajú z Prašíc:

  • Beňadik Prašický: je jediným známym príslušníkom slovenskej zemianskej rodiny pochádzajúcej z Prašíc

  • Dr. Viliam Vragassy: Dr. Viliam Vragassy sa narodil v Prašiciach v roku 1851. Pri krste dostal meno Vilhelm Ignacius a už v školských rokoch vraj prejavoval veľké nadanie a po štúdiách v Paríži a Londýne získal vo Viedni lekársky diplom, tu začal ako mladý lekár pracovať

  • MUDr. Anton Godál: bol primárom chirurgického oddelenia Onkologického ústavu v Bratislave a celých 10 rokov v tejto zodpovednej funkcii obetavo zachraňoval životy pacientov ohrozených rakovinou

  • Poetka Zdenka Laciková: za svoju literárnu tvorbu získala cenu Ministerstva školstva SR, cenu Mikuláša Kováča udelenú Literárnym a hudobným múzeom pri ŠVK v Banskej Bystrici, v ČR cenu Jana Masaryka udelenú nadáciou Janua v Prahe

Kultúrné súbory v obci

Obec Prašice má aj svoj folklórny súbor Prašičan, ktorý bol založený v roku 1976. Súbor sprevádza rôzne kultúrne podujatia, ktoré v obci bývajú organizované a vždy prinesú so sebou kúsok tradície a poriadnu hrsť zábavy. Nájdeme tu aj divadelný ochotnícky súbor, ktorý má za sebou dlhú históriu a mnoho vydarených predstavení. Okrem toho obec pravidelne organizuje kultúrne podujatia, na ktoré sa vždy všetci tešia a pravidelne sa ich zúčastňujú.

Organizácie a kluby

Milovníci športu si v obci tiež prídu na svoje. Muži sa môžu pridať do futbalového mužstva OFK Prašice, ktoré tvoria dorastenci, prípravkári a hráči v mužstve A. Pre tých, ktorí majú radi psíkov a starostlivosť o nich obec založila Kynologický klub. Na svoje si prídu aj poľovníci, ktorí sa môžu stať súčasťou PZ Brezina. Okrem toho v obci Prašice nájdete aj Združenie bývalých urbárnikov či Poľnohospodársko-podielnické družstvo Prašice,ktoré sídli Jacovciach.

 

Historické pamiatky

Obec Prašice je bohatá na miesta, z ktorých cítiť kus histórie:

  • Kostol sv. Jakuba: rímsko-katolícky, ktorý je zaklenutý pruskou klenbou a medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere s pilastrami

  • Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie: bola postavená asi roku 1820, slúžila ako pohrebná kaplnka. V prvej polovici nášho storočia bola niekoľkokrát opravovaná, ale generálna oprava, ktorou získala nový, celkom moderný vzhľad sa konala až v roku 1992 zásluhou farára Štefana Kováča

  • Pamätník padlým v SNP: pamätník venovaný padlým v SNP a obetiam druhej svetovej vojne stojí na rázcestí pri rekreačnej oblasti Duchonka

  • Lovecký zámok - kaštieľ: jednoposchodová budova s monzardou, postavená v štýle starých nemeckých loveckých zámkov, v dobových dokumentoch sa označuje ako kaštieľ, lovecký zámok, lovecký dom, ale i horáreň

Cestovný ruch

Okrem nádherných kultúrných pamiatok a spoločenských udalostí môžu obyvatelia obce Prašice a turisti navštíviť a využiť rôzne iné možnosti cestovného ruchu v okolí obci.

Duchonka

Duchonka leží 18 km severozápadne od okresného mesta Topoľčany a štyri km od obce Prašice v nadmorskej výške 275 m a je súčasťou katastra obce Prašice. Priaznivé klimatické podmienky pohoria Považského Inovca a samotná vodná nádrž v brezovo – borovicovom háji robia túto oblasť atraktívnou v rámci letných dovoleniek pri vode, s bohatou ponukou turistiky a cykloturistiky po vyznačených trasách, zberu húb, rybolovu, vodných športov a letnej zábavy s bohatým športovým a kultúrnym vyžitím.

Cyklotrasy

Celková dĺžka projektu cykloturistických trás je 82 km. Z toho asi 1/3 vedie účelovými spevnenými komunikáciami štátnych lesov v obvode Lesných správ Kulháň, Bojná a Topoľčany. Menšia časť vedie po účelových komunikáciách PD a zvyšok po štátnych cestách III. triedy. Cyklotrasy prechádzajú územím katastrov obcí Tovarníky, Jacovce, Tesáre, Kuzmice, Velušovce, Závada, Podhradie, Prašice, Tvrdomestice, Nemečky, Zlatníky a mestom Topoľčany.

Lesnícky náučný chodník Duchonka - Kulháň

Trasa lesníckeho náučného chodníka je situovaná od osady Duchonka po osadu Kulháň prevažne po asfaltovej lesnej ceste a sčasti po zemnom telese bývalej lesnej železničky a zemnej zvážnici podľa priloženej situácie. Je vedená popri dvoch prírodných rezerváciách. Je nenáročná na fyzickú kondíciu a je určená širokej verejnosti. Je vhodná aj pre deti s rodičmi a školopovinnú mládež v sprievode učiteľov.

Vyhliadková veža na Panskej Javorine

V septembri roku 2009 sme na Panskej Javorine mohli spozorovať čulý stavebný ruch. V nadmorskej výške 942,6 m. n. m. postupne rástla nová vyhliadková veža, ktorej výška je 16 m. Samotnými iniciátormi tohto projektu sú obce zo združenia SOTDUM ( Spoločenstvo obcí tríbečsko-duchonského mikroregiónu). Ak ste milovníci turistiky a prírody, potom je Panská Javorina a nádherný výhľad z nej dobrým tipom na výlet.

Duchonka camping

V areáli DUCHONKA CAMPING sa nachádza 15 bungalovov a viacero buniek, ktoré sú vhodné na ubytovanie v čase letnej turistickej sezóny, teda od začiatku júna do konca augusta. V tesnej blízkosti bungalovov sa nachádza karavanový kemp s dostatočným počtom elektrických prípojok pre karavany. Najväčšiu rozlohu zaberá samotný stanový kemp, ktorý pojme až 3000 návštevníkov. V areáli autokempingu sa tiež nachádza bufet - TURISTA BAR s priestrannou letnou terasou.

Obec Prašice

Obecný úrad
1.mája 142/142, 956 22 Prašice
Tel./fax: 038/53 91421
E-mail: obec@prasice.sk

www.prasice.sk

 


Media galéria