Závada č. 152, Závada, 038/539 03 22
Obec Závada

Obec Závada

dátum pridania: 26.08.15-20:31

Obec Závada je malinká dedinka so 600 obyvateľmi ležiaca na úpätí pohoria Považský Inovec 12 km od okresného mesta Topoľčany.Časťou obce je aj osada Záhrada, kde sa nachádza kaplnka, ktorá je pútnickým miestom pre veriacich zo širokého okolia.

História obce

Dedinka Závada bohatú históriu. Predpokladá sa, že táto oblasť bola osídlená už v 9. storočí.

obec Závada

Významnú skupinu pamiatok závadského pohrebiska predstavujú bojovnícke hroby. Keď sa za prvého uhorského kráľa Štefana I. a jeho následníkov kládli základy pevnejšej cirkevnej organizácie, jedným z miest, ktoré sa stalo sídlom fary, bola práve obec Závada. O starobylosti tunajšej fary svedčí patrocínium farského kostola, ktorým bol Michal Archanjel. Hlavným zdrojom obživy bolo poľnohospodárstvo. Každá poddanská domácnosť chovala pomerne veľké množstvo hydiny, oviec a dobytka. Ďalším zdrojom obživy a peňažného príjmu bolo vinohradníctvo.

História obce Závada

Pre obyvateľov žijúcich v údolí rieky Nitry sa stal pamätným rok 1599, kedy veľké oddiely tatárskej a tureckej ľahkej jazdy prenikli na Topoľčany a spustošili obec. V roku 1958 sa začalo s elektrifikáciou obce. Postupne zaviedli v obci vodovod. V roku 1960 bolo v obci založené JRD.

JRD obec Závada

V roku 1963 bol odovzdaný do prevádzky nový kultúrny dom, ktorý slúžil na divadelné predstavenia, rôzne prednášky, verejné schôdze, zábavy a iné kultúrne podujatia. Určitý čas sa v ňom premietali aj filmy. Predajňa potravín bola umiestnená v jednom zo starých rodinných domčekov spolu s pohostinstvom. V roku 1977 sa otvorila nová budova školy.

Obec Závada 

Historická pamiatka- Bajzíkov mlyn

Medzi najstaršie objekty patrí tzv. Bajzíkov mlyn, ktorý mlel múku niekoľko storočí. Dnes je mlyn technickou pamiatkou a slúži aj ako rodinné múzeum voskových figurín.

Bajzíkov mlyn Závada Bajzíkov mlyn Závada

Roman Bajzík začal s výrobou voskových figurín pred viac ako desiatimi rokmi. Pôvodne chcel vyrobiť figurínu pradedka Vilka, najstaršieho známeho mlynára v rodine. Dnes už v múzeu nájdete Vodníka, vierozvescov Cyrila a Metoda, Svätopluka, Máriu Teréziu, rôznych panovníkov a dokonca aj sv. otca Jána Pavla II.

Bajzíkov mlyn Závada Bajzíkov mlyn Závada

V múzeu sa nachádzajú aj korunovačné klenoty. Viac informácii o múzeu nájdete tu.

korunovačné klenoty Bajzíkov mlyn Závada korunovačné klenoty Bajzíkov mlyn Závada

Cirkev

Do konca 18. storočia slúžila veriacim hradná kaplnka zasvätená Panne Márii - Pomocnici. V nej bol hlavný oltár s obrazom Nanebevzatia Panny Márie namaľovaný na dreve s pozláteným rámom. Ďalej v nej bola i drevenná vyrezávaná kazateľnica, chór z dreva a vyrezávané kreslá pôvodne určené zemepánom. Okrem iného vybavenia sa v kaplnke na hrade nachádzali 2 staré misále, 1 rituál, medenný kalich, ktorý bol z časti i pozlátený a v drevennej truhlici boli uložené rôzne kostolné rúcha. V kaplnke sa slúžili omše iba niekoľkokrát do roka, a to z toho dôvodu, že Peter Berényi zanechal fundáciu 1000 zlatých, z ktorých úroková suma 60 zlatých pripadla závadskému farárovi s tým, že má odslúžiť za fundátora a jeho príbuzných niekoľko omší. Kňaz si však sťažoval, že táto povinnosť najmä v zime je dosť obtiažna, lebo cesta zo Závady na Podhradie a na hrad bola neraz plná vlkov. 

kaplnka zasvätená Panne Márii obec Závada 

V súčasnosti sa konajú omše v Kostole Sv. Michala Archanjela. Kňazom v obci je Jozef Lehocký.

 Kostol Závada

Kostol obec Závada Kostol obec Závada

Samospráva

Starostom obce je Ján Bajzík. Úradné hodiny obce si môžete pozrieť tu.

Obecný úrad Závada Obecný úrad Závada

Symboly obce

Erb obce Závada zobrazuje pšenicu, kosáky a vinič ako symbol spôsobu obživy tunajších obyvateľov v minulosti, ktorí sa venovali poľnohospodárstvu, roľníctvu, ale aj vinohradníctvu. Vlajka obce sa skladá zo štyroch vertikálne usporiadných pásikov žltej, zelenej, žltej a bielej farby.

 Erb obce Závada Vlajka obce Závada

Reštaurácie

Turisti si v obci môžu pozrieť historické pamiatky a krásnu prírodu. Najesť sa môžu v Hostinci u Gazdu. Je to reštaurácia známa svojou skvelou kuchyňou a úslužným personálom. Pochutnať si tam môžete na grilovaných špecialitách, bravčovej panenke či vyprážanom syre s hranolkami. Konajú sa tu svadby, výročia,oslavy či kary. Občerstviť sa môžete taktiež v Hostinci Hanka.

Obec Závada Kostol obec Závada

Firmy

V obci sídli firma zaoberajúca sa ťažbou a predajom štrkopiesku PREFA STAV, firma KAGR spracúvajúca plasty na rôzne výrobky a taktiež sa tu nachádza Farma Závada zaoberajúca sa výkrmom kurčiat, ktorá spadá pod firmu HYZA.

Obec Závada

 

Obec má aj vlastný dobrovoľný hasičský zbor, poľovnícke združenie a aj futbalové družstvo.

DHZ Závada Poľovnícke združenie Závada Futbalové družstvo Závada

Kultúra obce

Dedina má bohatú kultúru. Dňom Kataríny sa začínalo adventné obdobie, príprava na vianočné sviatky. K Ondrejovi sa viazali zvyky, ktorými dievčatá zisťovali, za koho sa vydajú. Deň Barbory bol považovaný za „stridží“ deň, počas ktorého môžu pôsobiť zlé sily. Deň sv. Mikuláša s radosťou čakali najmä deti, pretože v tento deň boli obdarované sladkosťami. Lucia sa pokladala za najväčšiu strigu, preto sa v tento deň robili mnohé úkony, ktoré mali zabrániť jej škodlivému pôsobeniu na ľudí a hospodárstvo. Niekoľko dní pred Vianocami sa začali piecť oplátky.

Obec Závada

Štedrý deň bol veľký sviatok. Nohy stola sa zväzovali železnou reťazou, aby aj rodina držala spolu. Pod stôl dávali otep slamy spomienku na dieťa Ježiša, narodeného na slame. Večer sa niesol dedinou spev koledníkov. Štedrý večer zakončila polnočná omša - „utierňa“. Na Tri krále chodil po dedine farár s organistom posväcovať príbytky. Ku dňu obrátenia Pavla sa viazali predpovede počasia. Na Hromnice sa v kostole svätili hromničné sviečky. Na Blažeja a Gregora chodili po domoch chlapci vyberať vajíčka pre učiteľa a farára. Deň Mateja sa pokladal za nešťastný deň.

história obec Závada

Obdobím veselosti a radosti boli fašiangy. V posledný fašiangový deň (utorok) sa poriadala zábava spojená s „pochovávaním basy“. Deň Juraja bol považovaný za predel zimy a leta a pripisovala sa mu čarovná moc. Tradične na Marka sa chodilo na pole svätiť oziminy. Na Žofiu sa mala sadiť fazuľa, vraj vtedy najlepšie zarodí. Predvečer prvého mája bol už tradične venovaný stavaniu „májov“. Turičné sviatky boli príležitosťou na vyzdobenie príbytkov lipovými vetvičkami. Poverovými predstavami bol opradený deň Jána (24.6). V podvečer sa za dedinou robili jánske ohne, okolo ktorých mládež spievala a tancovala. Vyvrcholením roľníckej práce bola žatva, po ktorej nasledovali dožinky. K tradičným zvykom dodnes dodržiavaným patria hody, ktoré sa slávia koncom septembra na Michala.

História obce Závada

Kultúrne podujatia

V dedine sa každoročne koná opekačka s večernou zábavou, stavanie májov a iné kultúrne akcie, pri ktorých sa stretnú všetci obyvatelia dediny a spolu si vypočujú živú hudbu, pozrú nejaké kultúrne predstavenie a večer si zatancujú pod holým nebom.

 Obec Závada Obec Závada

Stavanie májov Závada Stavanie májov Závada

 

Obecný úrad Závada

Závada 152,
955 01 Topoľčany

Tel. č.: 038 / 539 03 22
E-mail: ocuzavada@stonline.sk

www.obeczavada.ocu.sk

Nájdete nás aj na facebooku: