Nitrianska Blatnica č. 6, Nitrianska Blatnica, 038/539 91 12
Obec Nitrianska Blatnica

Obec Nitrianska Blatnica

dátum pridania: 25.08.15-12:11

Obec Nitrianska Blatnica je umiestnená v strede trasy Topoľčany – Piešťany. Obec patrí medzi najstaršie v regióne, ako o tom svedčia výsledky archeologického výskumu so stopami osídlenia v neskoršej dobe kamennej a staršej doby železnej.

História obce

Obec Nitrianska Blatnica má sa sebou dlhú históriu, ktorá vytvorila z tejto malebnej obec jedinečné miesto pre život. Prvé zmienky o Nitrianskej Blatnici siahajú až do roku 1185 podľa kráľovskej testamentárnej listiny Belu III. . Svoju históriu si obec vybudovalo aj na základe stavieb mnohých historických kostolíkov. Jeden z najznámejších bol postavený už v prvej tretine 9. storočia. Jedná sa o národnú kultúrnu pamiatku - Rotunda sv. Juraja.

obec nitrianska blatnica

História si písala ďalej v roku 1530, kedy Mária Turzová nanovo vztýčila opustený kostolík a v roku 1655 sa konala ďalšia baroková prestavba kostolíku. Za významný dátum sa dá považovať 29.12.1770, kedy vznikol dokument z tereziánskej regulácie so zachovalým odtlačkom pečate. Dňa 15.11.1787 postihlo celú obec veľké neštastie - zemetrasenie, ktoré sa opakovalo aj 17.11.1787.

Počas 10. apríla 1815 až 11. augusta 1820 sa konala výstavba nového kostola Povýšenia sv. kríža. Jedná sa o rímsko – katolícky kostol, ktorý je dominantou obce a vidno ho na návrší obce. Bol postavený na mieste, kde predtým stál kostol zasvätený sv. Móricovi mučeníkovi. Tento kostol po zemetrasení dňa 15. novembra 1787 nemohol slúžiť verejnosti a na jeho mieste bol postavený terajší omnoho veľkolepejší kostol Povýšenia sv. kríža.

V priebehu ďalších rokov sa začali v Nitrianskej Blatnici vytvárať aj rôzne spolky, zbory a iné skupiny, ktoré spájali ľudí. V roku 1927 bol založený Dobrovoľný hasičský zbor a následne v roku 1935 bol založený aj futbalový klub ŠK Slávia. Ďalej v roku 1947 bola založená Poľovnícka spoločnosť a dňa 2.9.1962 sa otvorila budova novej ZDŠ, kde deti trávili svoj čas.

Nitrianska Blatnica je známa aj svojimi archeologickými nálezmi z rokov 1976 až 1980, ktoré boli objavené pod vedením Dr. Alexandra Ruttkaya. V roku 1985 obyvatelia Nitrianskej Blatnice oslavovali 800. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Dňa 28.1.2000 boli obecným zastupiteľstvom schválené obecné symboly podľa návrhov Heraldickej komisie Ministerstva vnútra SR a v roku 2001 bolo založené Občianske združenie Rotunda Jurko. História obce sa píše až dodnes, podieľajú sa na nej významné udalosti, osobnosti a aj obyvatelia tejto malebnej dedinky pri Topoľčanoch.

Obecné symboly Nitrianskej Blatnice

Symboly obce tvorí:

  • Erb obce: Nitrianska Blatnica tvorí červeno-modro delený štít, zo spodného okraja hornej polovice vyrastajúci zlatovlasý a zlatobradý rytier – svätý Mauricius- držiaci pravicou tri strieborné sklonené skrížené meče so zlatými rukoväťami, ľavicou hore smerujúci veľký zlatý strapec hrozna, v dolnej polovici zlatá, dvakrát striebrom prepásaná ľalia.

  • Zástava obce: Nitrianska Blatnica pozostáva zo štyroch pruhov vo farbách bielej (1/8), červenej (3/8), žltej (1/8) a modrej (3/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

  • Pečať obce: Nitrianska Blatnica je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC NITRIANSKA BLATNICA. Pečať má priemer 35 mm, Čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi. 

Život v obci

Ako aj v iných obciach, aj v obci Nitrianska Blatnica môžu obyvatelia, alebo turisti navštiviť rôzne pamiatky, múzeum a iné výnimočné miesta. Obyvatelia sa radi zúčastňujú rôznych podujatí a akcií, ktoré obec usporiadáva.

Výnimočným miestom je múzeum. Občianske združenie Rotunda Jurko v spolupráci s Archeologickým ústavom SAV Nitra zriiadili a verejnosti sprístupnili stálu muzeálnu expozíciu s názvom "Ľud pod Marhátom v dávnej minulosti". Táto expozícia sa nachádza v priestoroch Kultúrneho domu v Nitrianskej Blatnici. V múzeu si môžu návštevníci prehliadnuť archeologické nálezy nielen z lokality Rotunda sv. Juraja, ale aj z okolitých obcí regiónu Marhát.

 

Obec pravidelne každý rok pripravuje pre svojich obyvateľov nezabudnuteľné kultúrne a spoločenské udalosti ako napríklad: stavanie mája, karneval pre deti, Trojkráľový koncert, Vianočné turnaje, oslava Silvestra, Kvapka krvi, Svätojurská púť a mnohé iné. 

Obec Nitrianska Blatnica - služby

V obci Nitrianska Blatnica nájdete knižnicu a internetové centrum, súčasťou obce je samozrejme aj pošta, banky, predajne, stravovanie pre dôchodcov, ale aj rekondičné zariadenia. Okrem toho má obec aj svoje Blatnické noviny, prostredníctvom ktorých sa občania dozvedajú o dianí v obci. Súčasťou je aj farský úrad a cintorín.

Organizácie a združenia obyvateľov obce Nitrianska Blatnica

Občania sa môžu stať súčasťou rôznych organizácií a združení v obci. Medzi tie najvýznamnejšie patrí: Občianske združenie Rotunda Jurko, Miestny spolok SČK, Dobrovoľný hasičský zbor, Poľovnícke združenie, Slovenský zväz záhradkárov, Obecný futbalový klub, Kolkársky klub, ZO Jednota dôchodcov na Slovensku, Slovenský skauting, 28. zbor Nitrianska Blatnica a Pozemkové spoločenstvo URBÁR.

Národné kultúrne pamiatky a pamätihodnosti obce

Nitrianska Blatnica je síce malá obec, ale zato s bohatou kultúrou a pamiatkami:

  • Rotunda sv. Juraja: Táto národná kultúrna pamiatka sa nachádza na malom skalnom ostrohu v katastri obce Nitrianska Blatnica severne od obce nad lesíkom zvaným Háje a pod úbočím Kozieho chrbta juhovýchodných svahov vrchu Marhát. V blízkosti je prameň pitnej vody. Rotunda je súčasťou Stojslavovho náučného chodníka začínajúceho v obci Nitrianska Blatnica.

  • Kaplnka sv. Urbana: Na okraji bývalých viníc, v časti obce „Pod Urbánkom“, sa medzi dvoma lipami nachádza ďalšia historická pamiatka obce - baroková Kaplnka sv. Urbana postavená v r.1871 na počesť sv. Urbana, patróna a ochrancu vinohradov.

  • Pamätník padlým v I. a II. svetovej vojne: Pamätník je prevedený ako po stránke architektonickej a výtvarnej, tak i odborne technickej na vysokej úrovni a svojou kompozičnou zostavou vytvára v danom priestore priaznivú dominantu a vhodne tematicky zvýrazňuje obsahovosť piety padlých v oboch vojnách.

  • Kalvária: Táto kameňosochárska štvorfigurálna skupina Ukrižovania je kompozične koncipovaná podľa obvyklej schémy. Tvoria ju kríž s korpusom Krista, pri podstavci ktorého kľačí sv. Mária Magdaléna a bočné sochy sv. Panny Márie a sv. Jána, stojace na úzkych kamenných sokloch. Sochy vytesané z pieskovcového kameňa sú vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok značne poškodené a zvetralé. Z uvedených dôvodov už nie je čitateľný žiaden vytesaný nápis na kompozícii.

  • Kaštieľ: Kaštieľ je situovaný na južnom okraji areálu. Jeho čelná fasáda je na hranici parcely, v jednej línií s oplotením. Slohové zaradenie, pôvodne stredovekého kaštieľa spadá do rannej renesancie. Objekt je dvojpodlažný, trojtraktový, čiastočne podpinničený, postavený na obdĺžnikovom pôdoryse s dvomi vstupnými vežami a 4-podlažnou vežou na severozápadnom nároží.

  • Bašta: Objekt tvoril pôvodne sučasť opevňovacieho systému stredovekého kaštieľa. Doba vzniku opevnenia nie je zdokumentovaná. V r.1330 sa v metácií chotára obce Sarfew spomína "terra Castri", miesto pevnosti, tvrdze, polohu sa však nepodarilo určiť. V 15.stor. stál v obci opevnený, hradný kaštieľ, Či tieto dva objekty spolu stavebne súvisia nie je zdokladované.

  • Park

Obec Nitrianska Blatnica

Obecný úrad Nitrianska Blatnica
956 05 Nitrianska Blatnica č. 6
Tel.: 00421/38/5399 112, 114
E-mail: starosta@nitrianskablatnica.sk, info@nitrianskablatnica.sk, podatelna@nitrianskablatnica.sk

www.nitrianskablatnica.sk

 


Media galéria