Koniarovce č.183, Koniarovce, 038/5314140

Obec Koniarovce

dátum pridania: 05.11.14-13:18

Koniarovce sú obec na Slovensku v okrese Topoľčany. Leží 152 m n. m., v údolí rieky Nitra, 16 km od Topoľčian. Má približne 640 obyvateľov a pôvodne pozostáva zo zlúčených obcí Lovasovce a Somorová.

Obec Koniarovce - história

Prvá písomná správa o obci pochádza z roku 1264. Obec sa spomína ako majetok premonštrátov zo Žitného ostrova, ale už v 11. storočí bola sídlom kráľovských koniarov. Biskup Bornemissza ju vymenil s Apponyim za Veľké a Malé Kršteňany. Od roku 1295 patrila ostrihomskému arcibiskupstviu, v 15.-16. storočí panstvu Jelenec, v 17. storočí panstvu Preseľany. Od 15. stor. časť majetkov vlastnilo nitrianske biskupstvo a Aponyiovci, v 18.stor. Zayovci. Obec mala v r. 1715 vinice a 8 domácností, v r. 1787 26 domov a 186 obyvateľov, v r. 1828 37 domov a 275 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

obec koniarovce

V roku 1893 bol postavený železný oblúkový most cez rieku Nitru, ktorý v roku 1945, v druhej svetovej vojne, bol vyhodený do vzduchu. Na tomto mieste bolo postave­ných ešte niekoľko mostov a v roku 1978 železobetónový. Kúria z 18. storočia zachovaná vo výraze prestavby z rokov 1898 - 1900 je hodnotným dokladom vývoja architektúry, reprezentuje drobné zemianske sídlo. Okrasná záhrada s volne krajinárskou úpravou, založená v rokoch prestavby kúrie na prelome 19. a 20. storočia, je kultúrno-historicky hodnotná zeleň. Kúria aj záhrada bola v roku 1993 vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Elektrifikácia bola vykonaná už v roku 1913, kedy sa v domoch rozsvietili prvé žiarovky. V prvých rokoch existencie ľudovej školy viažu pamätníkov dávnych čias určité smutné spomienky, pretože vplyv maďarizácie, zostrený pre slovenský národ krutými Apponyiho školskými zákonmi sa nemilosrdne dotkol aj výučby v našej škole. V roku 1926 bola postavená Štátna ľudová škola, avšak po jej zrušení v roku 1981 žiaci musia cestovať do ZŠ v Preseľanoch. O kultúrny život v obci sa vo veľkej miere zaslúžili domáci divadelní ochotníci, ktorí odohrali veľa pekných divadelných hier, napr. Statočný valach, Verona, Drotár, Kubo, Radúz a Mahuliena, Amerikán a iné.

obec koniarovceobec koniarovce

obec koniarovceobec koniarovce

Na začiatku 19. storočia bola postavená v strede obce drevená zvonica, neskôr bola postavená murovaná, ktorá časom chátrala, bola poškodená a v roku 1992 bola zrekonštruovaná s pôvodným zvonom z roku 1807. Na miestnom cintoríne sa nachádza kaplnka z 19. storočia obdĺžnikového tvaru, na priečelí so zamrežovaným vchodom do polovice. Vo vnútri je umiestnená socha Piety - ľudová kamenárska práca. V obci sa nachádza kamenný kríž z roku 1893, na ktorom je nápis: Na česť a chválu Božiu dali postaviť tento kríž Matronka Štefan a jeho manželka Hacko Mária.

obec koniarovceobec koniarovce

Obec Koniarovce - súčasnosť

Od novembra 1990 je obec Koniarovce samostatná. V novembri roku 1990 si občania obce v demokratických voľbách zvolili orgány samosprávy obce. Starostom obce sa stal pán Jozef Kucka, ktorý túto funkciu zastával do roku 2010. Súčasným primátorom je bc. Miroslav Konštiak.

obec koniarovce

Akcie, ktoré sa uskutočnili od roku 1991:

  • vybudovanie ohradového múrika na miestnom cintoríne

  • zrekonštruoval sa dom smútku

  • ukončili sa práce na novej budove obecného úradu, pošty a predajne

  • zrekonštruoval sa kultúrny dom

  • zrekonštruovala sa miestna zvonica, miestny rozhlas

  • ukončila sa plynofikácia obce

  • vybudoval sa Kostol Sedembolestnej Panny Márie

obec koniarovce

Obec Koniarovce - symboly obce

O vzniku erbu Koniarovce:

Cez dedinu Koniarovce rieka Nitra tečie.
Aby pánom nehrozilo žiadne nebezpečie-prievozník ich na druhý breh vozil v malej lodi,
a keď prešiel, tak sa kočiar cez plytčinu brodil.
To, aby sa kočiš s kočom v rieke neprevrátil
a aby si dámy cestou nezmáčali šaty,
nuž si panstvo posadalo radšej pohodlne,
veď nebolo blízko mosta - tak sa viezli v člne.
Dedina sa v histórii do dnešných dní hlási.
Jej znak preto pripomína staré zašle časy.
V modrom erbe ako symbol prievozník je stále.
Pozerá sa na breh rieky v zlatej loďke malej...

obec koniarovce

Vlajka obce Koniarovce pozostáva z piatich zvislých pruhov vo farbách modrej, žltej a bielej. Ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi siahajúcimi do tretiny jej listu.

Obec Koniarovce - pošta

Zodpovedný vedúci: Fábryová

Telefón: 038/531 40 06

Otváracie hodiny:

Pondelok: 8.00 – 12.00 13.00 - 15.00

Utorok: 8.00 – 12.00 13.00 - 15.00

Streda: 8.00 – 12.00 15.00 - 17.00

Štvrtok: 8.00 – 12.00 13.00 - 15.00

Piatok: 8.00 – 12.00 13.00 - 15.00

Obec Koniarovce - materská škola

Dnešná budova materskej školy bola daná do užívania v roku 1976. Je to jednotriedna MŠ s triedou, spálňou, šatňou, telocvičňou a hygienickým zariadením. Jej súčasťou je školská jedáleň, kde sa deti stravujú. Priestory v celej MŠ v sú svetlé a priestranné. Materská škola sa aktívne zapája aj do života obce kultúrnymi podujatiami a výstavami. V materskej škole sa vyučuje aj anglický jazyk. 

obec koniarovceobec koniarovce

obec koniarovceobec koniarovce

Obec Koniarovce - služby

Okrem pošty a materskej školysa v obci nachádzajú aj potraviny, mäsiareň, kvetinárstvo, predaj kŕmnych zmesí či pohostinstvo.

Obec Koniarovce - kultúra

V roku 1996 bol po rekonštrukcii a prístavbe otvorený dom kultúry, ktorý slúži nielen našim občanom, ale aj občanom iných obcí na uskutočňovanie rôznych osláv, zábav, svadieb a rôznych spoločenských podujatí.

obec koniarovceobec koniarovce

obec koniarovceobec koniarovce

Už niekoľko rokov sa práve v spomínanom dome kultúry uskutočňuje tradičné pochovávanie basy, vystúpenie detí z Materskej školy v Koniarovciach ku Dňu matiek, stretnutie dôchodcov so starostom obce, ľudová veselica poriadaná pri príležitosti "Troch zosnulých kráľov", hodová zábava, katarínska zábava a silvestrovská zábava.

obec koniarovceobec koniarovce

Z kultúrneho života obce treba spomenúť založenie speváckej skupiny Koniarovčanka, ktorá vznikla v roku 2001. Od svojho vzniku absolvovala už mnoho vystúpení. Sú to vystúpenia pri rôznych príležitostich, ako napríklad jubileá, fašiangy a i.
Koniarovčanka prispieva k zachovávaniu tradície pochovávania basy, Dňa matiek, Mesiaca úcty k starším v októbri. Medzi ďalšie príležitosti patrí: posedenie pri vatre, kultúrne Vianoce. Na želanie sprevádza svadobčanov na sobáš, ako i odprevádza zosnulých na poslednej ceste. Tiež sa zúčastňuje okresnej prehliadky speváckych skupín v Nitrianskej Strede. Vystúpenia robí aj v okoitých obciach, každoročne sa zúčastňuje Slovenských vianoc v Bratislave. Aj takto sa naša obec dostáva do povedomia v okolí.

obec koniarovceobec koniarovce

obec koniarovceobec koniarovce

V našej obci sa už dlhoročne uskutočňuje tradícia osláv ducha spojená s ľudovou veselicou, takisto aj stavanie májov. Každoročne sa konajú oslavy SNP a Dňa ústavy SR spojené s opekaním pri vatre.

obec koniarovce

Kalendár kultúrnych podujatí na november a december 2014:

November

15.11.2014 - Ukončenie sezóny futbalistov - posedenie

22.11.2014 - Katarínska zábava

December

05.12.2014 - Mikuláš MŠ

19.12.2014 - Vianočné posedenie

Obec Koniarovce - TJ

Obec Koniarovce má svoju vlastnú úspešnú telovýchovnú jednotu TJ Ponitran.

obec koniarovce

obec koniarovceobec koniarovce

Obec Koniarovce

Obecný úrad Koniarovce

956 13 Koniarovce č.183

Telefón: 038/5314140

E-mail: podatelna@obeckoniarovce.sk

www.obeckoniarovce.sk

 


Media galéria