Náhľad do zákulisia HK Agro Topoľčany O starých dlhoch aj nových víziách

dátum: 09.07.20-22:43

Hádzanársky klub má v Topoľčanoch silnú tradíciu. Po ôsmych rokoch nastala zmena na stoličke prezidenta klubu, zmena vo vedení a manažmente. O nových víziách klubu a situácií v zákulisí sme sa rozprávali priamo s novým prezidentom HK Topoľčany, Martinom Miženkom.

Hádzanársky klub má v Topoľčanoch silnú tradíciu. Od oficiálneho založenia klubu v roku 1951 vyhral desiatky cenných trofejí, získal tri tituly majstrov Slovenska, raz Slovenský pohár a úspechy nadobúda aj v súčasnosti, kedy sa pravidelne umiestňuje na medailových pozíciách v Slovnaft Handball Extralige. Aj hádzanárska mládež sa môže pochváliť viacerými medailovými umiestneniami vo všetkých kategóriách – majstrovskými titulmi v kategórii žiakov a dorastu a aj titulom majstra bývalého Československa. HK Agro Topoľčany, ako tento klub už dlho poznáme, sa ocitá v období významných a zásadných zmien. Po ôsmych rokoch nastala zmena na stoličke prezidenta klubu, zmena vo vedení a manažmente, a hovoriť sa začalo aj o zmenu názvu klubu na MHK Topoľčany. O nových víziách klubu a situácií v zákulisí sme sa rozprávali priamo s novým prezidentom HK Topoľčany, Martinom Miženkom.

hk topolcany prezident martin miženka

Nový prezident klubu HK Topoľčany, Martin Miženko, odohral v klube HK Agro dve sezóny. V máji 2018, ako kapitán, dotiahol klub na druhé miesto v extralige.

Predošlý prezident klubu oznámil svoj odchod z funkcie na valnom zhromaždení 17.12.2018. Čakali ste to? Boli už nejaké indície, že dochádza k takejto zmene?
V období ohlásenia odchodu vtedajšieho prezidenta klubu p. Alexandra Malla, som mal v HK Agro funkciu športového manažéra, riešil som chod A mužstva, s tým spojenú administratívnu činnosť a komunikáciu so SZH (Slovenský zväz hádzanej). Indície boli, črtali sa určité finančné a spoločenské problémy a som presvedčený, že práve tie vyústili do odchodu p. Malla. Odišiel v strede sezóny a to vôbec nie je ľahká situácia. Zanechal klub a predovšetkým družstvo mužov bez prostriedkov v polčase veľmi dobre rozbehnutej sezóny.


A tak ste sa chopili tejto funkcie vy...
Znie to krásne a jednoducho (smiech), ale ani zďaleka to tak nie je. Niekto musel klub prevziať a čoraz viac sa začalo skloňovať moje meno. Po profesionálnej kariére aktívneho hráča som s hádzanou skončiť nechcel a chcel som sa naďalej venovať hádzanej z pozície vedenia a riadenia. Ponuku stať sa novým prezidentom som preto prijal.


V akom stave ste našli klub? Ako ste sa popasovali s finančnými problémami, ktoré ste pred chvíľou spomenuli?
Myslel som, že to bude lepšie. Pasovať sa s finančnými problémami žiaľ budeme dlhšie, ako som dúfal. Na valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 17.12.2018 sa odchádzajúci prezident p. Mallo pred prítomnými ústne zaviazal splatiť všetky záväzky, čo je uvedené aj v uzneseniach zo zhromaždenia. Dodnes k tomu však nedošlo. To nie je to najhoršie, čo po jeho odchode v klube zostalo. Na stole mám výzvy od právnych zástupcov hráčov, ktorým neboli vyplatené ich mzdy. Mnohí z nich odišli, čo nás veľmi mrzí. Všetky tieto fakty veľmi oslabujú klub ako celok.


Ako to plánujete riešiť?
V prvom rade chcem poďakovať za podporu verejnosti a mesta, ktorí nás podržali a stále držia v tejto sťaženej situácii. Sme vo veľmi akčnom jednaní s niekoľkými potenciálnymi reklamnými partnermi klubu a významnými značkami, či už ide o lokálne firmy alebo celoplošné až nadnárodné značky. Bez komerčnej podpory to nezvládneme. Materiálne zabezpečenie klubu, športové a tréningové potreby, oblečenie, poplatky za turnaje, dopravu a sústredenia ... je to veľmi finančne náročné. A to nehovorím o vytváraní podmienok na rozvoj mladých talentov. Aj naša prípravka, žiaci a dorast vyžadujú finančnú pozornosť.


Ako sa chcete popasovať konkrétne s týmto problémom – staré dlhy?
Nakoľko aj nám hrozia súdne spory s dodávateľmi za oblečenie a dresy, a tiež od minimálne piatich hráčov za nevyplatené mzdy, je možné, že aj my budeme splnenie tohto záväzku od bývalého prezidenta riešiť právnou cestou. Bavíme sa o nevyplatených záväzkoch v hodnote niekoľkých desiatok tisíc eur.


Vraj sa v klube po dlhých rokoch zaviedol členský poplatok. Je to pravda?
Áno, doteraz rodičia neplatili v našom klube žiadne členské poplatky. Bežne vo svete, ale aj na Slovensku, je normálne, že za športové aktivity, krúžky a tréningy sa platí. Ako sa hovorí, čo je zadarmo, to je na nič. Áno, aj my sme zaviedli členské poplatky a platia ich úplne všetci. Verím, že aj táto symbolická mesačná suma nám pomôže pokryť nevyhnutné náklady. K zavedeniu členského poplatku sa pozitívne vyjadril aj viceprimátor mesta Topoľčian p. Juraj Želíska, ktorý bol účastníkom konania valného zhromaždenia 28.1.2019, kde som predstavil nové stanovy klubu. Súčasťou ich programu a schvaľovania boli aj členské poplatky. „Za“ hlasovalo 43 zo 44 zúčastnených, čiže sme sa na tom jednoznačne zhodli.


Bude sa meniť názov klubu, ako sme sa z niektorých zdrojov už dozvedeli?
Vedenie a manažment sa takmer komplet zmenil. Zišli sme sa tu tím mladých ľudí plný nových vízií, všetci sme buď bývalí alebo ešte stále aktívni hráči a tréneri. Veci okolo klubu robíme predovšetkým srdcom. Myšlienka zmeniť názov klubu je naozaj na mieste, veď pôvodný sponzor firma Agrostav už dávno neexistuje a radšej by sme priestor v názve klubu prenechali novým reklamným partnerom. Zatiaľ sme sa rozhodli pre neutrálny názov MHK Topoľčany – Mestský hádzanársky klub Topoľčany. Podpora od mesta je značná, sme za ňu vďační a preto budeme s radosťou naše mesto reprezentovať aj v samotnom názve.


Kde vidíte MHK Topoľčany o rok, o dva, o desať? Keď niekto hovorí o nových víziách, mal by mať jasnú stratégiu. Aká je tá vaša?
Našou jasnou stratégiou je mládež. Ideme sa plnohodnotne zo všetkých síl a energie venovať mládeži, pričom začíname už od malých detí z materských a základných škôl. Chce to obrovskú dávku trpezlivosti a cieľavedomej dlhodobej práce, aby som bol presný, je to projekt na 6 až 8 rokov. Cieľ máme však jednoznačne daný – mať čo najviac vlastných odchovancov. Predošlé vedenia na čele s bývalým prezidentom vsádzalo na hráčov z iných krajov, miest a štátov. A čo sa stalo? S odchodom prezidenta odišli aj všetci, nazvem to „kúpení“ hráči. Zostalo tu len tvrdé domáce jadro, srdciari topoľčianskej hádzanej. Momentálne hrajú bez nároku na odmenu, začo im patrí veľká vďaka. Po finančnom zastabilizovaní a ozdravení klubu im s radosťou tento morálny aj finančný dlh splatíme.


Čo znamená, že sa chcete venovať mládeži? Znie to síce pekne, ale zaujíma ma praktická časť vašej stratégie. V čom konkrétne spočíva? Ako to chcete dosiahnuť?
Stotožnili sme sa s obsahom metodiky SZH, ktorý vypracovali renomovaní slovenskí ale aj zahraniční tréneri hádzanej a za podpory SZH sme spustili v našom klube projekt RCH – projekt regionálnych centier hádzanej, ako jeden zo štyroch klubov na Slovensku so zameraním na chlapcov. Vzorec tohto projektu je v princípe jednoduchý – ak chceme dosiahnuť výborné výsledky na seniorskej úrovni, musíme začať systematicky pracovať už od mládeže. Pôsobenie RCH je rozdelené na dve úrovne. Prvou je skvalitnenie práce s mládežou, nateraz v dorasteneckých kategóriách - trénovanie jednotne podľa metodiky SZH pre RCH a tou druhou je rozšírenie členskej základne - zakladaním krúžkov minihádzanej na prvom stupni základných škôl. My sme v klube pridali ešte jednu úroveň , ktorá spočíva v spolupráci s materskými školami. Momentálne spolupracujeme už so štyrmi materskými školami v Topoľčanoch a to ul. J.Kráľa, ul. Škultétyho, ul. Gogoľova a ul. Tríbečská. Do športovej haly chodievajú škôlkári s pani učiteľkami každý týždeň na tréning pohybovej prípravy so základmi minihádzanej. Tréneri sa im venujú a zároveň sledujú pohybové predpoklady, talent a morálno-vôľové vlastnosti. Následne oslovíme rodičov dieťaťa, ktoré vyhodnotíme ako vhodné a talentované. Rodičom sa snažíme odprezentovať náš zámer a musím povedať, že hoci sme tento projekt spustili iba nedávno, máme už niekoľko detí získaných touto cestou.

mladeznici hk topolcany - mladi hadzanari

Cieľom nového vedenia klubu HK Topoľčany je mať vlastných odchovancov. Začať chcú preto u najmenších. Na fotke deti z prípravky, mladší a starší žiaci.


Podobne to teda funguje aj v spolupráci so základnými školami?
Dá sa povedať, že áno. S tým rozdielom, že nechodia učiteľky s deťmi do haly, ale naši tréneri naopak chodia propagovať hádzanú do škôl.  V prípade záujmu školy o krúžok, zaškolíme telocvikára alebo osobu, ktorá potom vedie pohybové tréningy s prvkami minihádzanej. S týmito učiteľmi následne SZH uzavrie zmluvný vzťah a samozrejme, školu aj materiálne vybaví. Deťom, ktoré minihádzana zaujala, potom umožníme prísť na tréning aj k nám do hádzanárskej haly, aby trénovali na profesionálnych tréningoch.


Darí sa vám to? Ako reagujú rodičia, keď ich oslovíte, že ste pozorovali ich dieťa a že je pohybovo zdatné?
Hádzaná je pre rodičov a detí finančne nenáročný šport. Stačí športové oblečenie, halové tenisky a všetko ostatné zabezpečí klub. Stačí len priniesť dieťa do športovej haly! Alebo ich ani nemusia nosiť, veď deti na druhom stupni ZŠ sa po meste dokážu pohybovať aj sami. Poloha hádzanárskej haly je vynikajúca, susedíme s tromi základnými školami, ktoré to majú do haly na krok. Zvyšné okolo 5 až 15 minút chôdze. Možno aj toto môže byť v dnešnej dobe dobrý dôvod pre rodičov, prečo sa v Topoľčanoch venovať práve hádzanej. Vieme, že rodičia sú zaneprázdnení, chceme im preto ukázať, ako sa to dá. Samozrejme potrebujeme ich podporu, to oni musia deťom vštepovať, že na tréningy treba chodiť pravidelne. Keď rodičia v tomto popustia, môžeme sa snažiť ako chceme, ale dieťa to nebude brať vážne. Z našej strany sa v maximálnej miere snažíme, aby boli tréningy zaujímavé, kreatívne, aby ich bavili. Na tréningoch využívame zaujímavé moderné športové pomôcky, mávame na tréningoch zapnutú hudbu a vždy nám ide o vytvorenie výbornej atmosféry.


Očividne projektu RCH veríte. Aké výsledky od neho očakávate?
Je príliš skoro hovoriť o výsledku, nakoľko tento projekt RCH funguje len od júla 2017 a ako som už vyššie spomínal, hodnotiť ho môžeme až o pár rokov. Ale verím, že kvalitná a systematická práca prinesie úspech. A konkrétne? Keď sa dvaja z desiatich hráčov mládeže stanú platnými hráčmi mužskej kategórie, toto budem považovať za úspech.


Čo urobíte, aby ste sa vyvarovali chýb vášho predchodcu? Okrem spomínaného zacielenia na deti a mládež?
Nepostaviť financovanie klubu na jednom dominantnom partnerovi, pretože keď zrazu odíde, klub je zo dňa na deň bez financií a to je veľmi ťažká situácia. Naopak, získať si viacerých podporovateľov, aj vďaka našej novej vízii, byť pre nových reklamných partnerov atraktívnym klubom, s ktorým radi spoja svoju značku alebo meno svojej firmy. Konať kolektívne, vytvoriť komunitu a byť otvorení verejnosti, komunikovať s rodičmi, byť aktívny na sociálnych sieťach, kde si všetci nájdu potrebné informácie. Moderným štýlom vedenia vytvoriť „hádzanársku rodinu“, aby sme boli dostupní pre každého, kto má záujem spolupodieľať sa na chode, organizovaní a rozvoji topoľčianskej hádzanej.
IK 

 

prezident HK topolcany martin Mizenka

Striebro s príchuťou zlata. HK Agro Topoľčany v máji minulého roku získalo titul vicemajstra Slovenskej republiky.