Prerušenie distribúcie elektrickej energie

dátum: 23.01.22-10:16

Západoslovenská distribučná, a.s. ako držiteľ povolenia na prevádzkovanie distribučnej sústavy oznamuje, že z dôvodu vykonávania plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy, budú bez dodávky elektriny nasledovné ulice:

Dňa 11.12.2017 v čase od 08:00 do 13:00 hod.:
Palkovičova č. 2/D1, 2/OP, 4/D2, 6, 9300
Palárikova č. 5, 5/PR, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/ZA, 22, 24, 26, 28, 28/VE, 30

Dňa 13.12.2107 v čase od 08:00 do 13:00 hod.:
Palkovičova č. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 8/D1
Šafárikova č. 1, 11, 13/A, 15, 15/A, 3/B, 5/C, 5/ZA, 9

Na základe častých otázok občanov zároveň dávame na vedomie, že službu oznamovania o odstávke elektrickejA energie prostredníctvom SMS správ mesto Topoľčany nezabezpečuje. O možnosti využitia uvedenej služby sa informujte u svojho poskytovateľa elektrickej energie.