Rozpis prevádzky materských škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Topožčany počas jesenných prázdnin šk. roka 2017/2018

dátum: 09.07.20-21:37

Mesto Topožčany ako zriaďovatež materských škôl oznamuje, že prevádzka materských škôl počas jesenných prázdnin školského roka 2017/2018 bude v obmedzenom režime, konkrétne informácie týkajúce sa prevádzky materských škôl sa nachádzajú v priloženom súbore.

Rozpis prevádzky materských škôl v zriaďovatežskej pôsobnosti Mesta Topožčany počas jesenných prázdnin šk. roka 2017/2018