Aj ty môžeš rozhodnúť !!!

dátum: 15.08.22-17:49

Zaujíma ťa doprava, komunikácia, občianska vybavenosť, kultúra, soc.služby či oprava objektov v našom meste? Daj svoj hlas projektom a pomôž tak zrealizovať práve tie, o ktorých realizáciu máš záujem.

Mesto Topoľčany umožňuje občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rozpočtu mesta. Za týmto účelom vyčlení z vlastného rozpočtu prostriedky na realizáciu 4 projektov, ktoré si vyberú samotní obyvatelia a to z ponuky celkovo 22 projektov, ktoré sú rozdelené do 4 oblastí. Z každej oblasti bude realizovaný 1 projekt, ktorý získa najvyšší počet hlasov v hlasovaní. Víťazné projekty budú realizované v roku 2018. Možnosť hlasovať majú iba užívatelia registrovaní na web stránke mesta Topoľčany ( www.topolcany.sk ). Registrovaní účastníci môžu hlasovať pre 1 projekt z každej oblasti. Hlasovanie bude prebiehať do 15.10.2017. Viac informácií týkajúcich sa hlasovania môžu obyvatelia nájsť na nasledovnej adrese: http://www.topolcany.sk/participativny-rozpocet.phtml?id5=28969