Jarné upratovanie v Topoľčanoch

dátum: 15.04.21-06:46

Mesto Topoľčany, oznamuje svojim obyvateľom, že v dňoch 13. marca až 9. apríla 2017 organizuje Jarné upratovanie.

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemový odpad z domácností. Kontajnery neslúžia na zber bioodpadov v domovej zástavbe. Ak by ste predsa mali bioodpad, prosím nevkladajte ho do kontajnera. Väčšie konáre zviažte do zväzkov a menšie kusy zeleného bioodpadu dajte do vriec a tieto uložte vedľa kontajnera. V rámci jarného upratovania bude prebiehať aj zber starého nábytku (25.3.2017), elektroodpadu (18.3.2017) a starých spotrebičov (18.3.2017). Bližšie informácie sa nachádzajú v prílohách. 

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:

Mestský výbor č. 4 (ul. Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka) - 13. - 19. marca

Mestský výbor č. 5 (ul. Tovarnícka, Brezová, Malinová, A. Hlinku, Jilemnického) - 20. - 26. marca

Mestský výbor č. 6 (Malé Bedzany, Veľké Bedzany) - 27. marca - 2. apríla

Mestské výbory č. 1, 2, 3 (Sídliská Juh, Stred I. a II., Východ, sídl. F, ul. Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Krála, Mieru) - 3. - 9. apríla

upratovanie

Zber elektroodpadu pre bytovú zástavbu:
Sobota 18.3.2017
od 8ºº - 15ºº hod.

Mesto Topoľčany, Mestský úrad v Topoľčanoch, pre vás pripravil zber elektroodpadu. Vašu domácnosť zbavíte nepotrebných elektrospotrebičov a zároveň pomôžete životnému prostrediu. Veľké domáce elektrospotrebiče sú napríklad: chladničky, mrazničky, práčky, sušičky, umývačky riadu, elektrické sporáky a rúry na pečenie, grily mikrovlnky, varné dosky, elektrické spotrebiče na vykurovanie, odsávače pár, mobilné klímy. Zber sa týka aj malých domácich elektrospotrebičov, sú to a príklad: vysávače, žehličky, hriankovače, kuchynské roboty, mixéry, fritézy, mlynčeky a kávovary, elektrické nože, strihače vlasov, holiace strojčeky, kulmy, fény, hodiny či váhy. Pre obyvateľov žijúcich v bytových domoch, bude zber starých spotrebičov prebiehať rovnakou formou ako v minulé roky. Obyvatelia donesú staré spotrebiče v stanovený deň na určené zberné miesto.
Zberné miesta mobilného zberu elektroodpadu pre bytovú zástavbu v meste Topoľčany :

8.00 – 8.30 Timravy - pri stanovišťi smetných nádob medzi činž.1299 a 1457
8.40 – 9.10 Fullu -
stanovište separovaného zberu pri činž. 2699 (pri škôlke)
9.20 – 9.50 M.Benku -
vedľa predajne chlieb-pečivo pred činž. 2462
10.00 – 10.30 J.Matušku -
stanovište komunál. a separovaného zberu vedľa činž.2178
10.40 – 11.10 P.O.Hviezdoslava –
pri stanovišti komunál. a separ. zberu vedľa činž. 2262/32
11.20 – 11.50 Gogoľova -
parkovisko pred garážami vedľa činž.1888
12.00 – 12.30 Podjavorinskej -
stanovište komunál. a separ.zberu vedľa činž.1942
12.40 – 13.10 Janka Kráľa -
parkovisko pred obchodom Coop Jednota
13.10 – 13.40 kpt. Žalmana -
pred obchodom COOP Jednota
14.10 – 14.50 Ul. Sedmikráskova
(stojisko pri b.j. 2320)

ZBER STARÉHO NÁBYTKU
Sobota 25.3.2017
od 8ºº - 11ºº hod.

Ako na to?
Zatelefonujte na Mestský úrad Topoľčany na tel. číslo 038/5340 142, 5340 140 alebo pošlite e-mail na peter.barta@topolcany.sk a nahláste nasledovné údaje: 

1. Druh a počet nábytku 

2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt 

Nábytok musí byť vyložený pred domom v sobotu 25.3.2017 v čase od 8ºº - 11ºº hod. V určený deň odoberieme z vašej adresy vyložený nábytok. Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 23.3.2017 ! telefonicky počas úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu. Z časových a logistických dôvodov nevynášame nábytok z bytov, pivníc a povál. Nepotrebný nábytok je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch dotrieďovacieho dvora Mesta Topoľčany na ul. Pivovarníckej. Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo strany mestského úradu. Akékoľvek požiadavky a pripomienky nahláste na Mestský úrad Topoľčany, odbor správy majetku a služieb p. Bartovi, číslo telefónu 038 5340 142, 5340 140

ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV - RODINNÉ DOMY
18.3.2017 (v sobotu)

Zber starých spotrebičov je bezplatný!!!

Ako na to?
Zatelefonujte na Mestský úrad Topoľčany na 038/5340142, 038/5340140 alebo pošlite e-mail na peter.barta@topolcany.sk a nahláste nasledovné údaje:
1. Typ a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
2. Vaše meno, priezvisko, presnú adresu bydliska a telefonický kontakt

V určený deň z Vašej adresy odoberieme nahlásený elektroodpad. POZOR!!! Vaše údaje nám môžete nahlasovať do 16.3.2017! Telefonicky počas úradných hodín Mestského úradu, e-mailom kedykoľvek do tohto termínu. Mesto Topoľčany po ôsmykrát organizuje zber starých spotrebičov takouto formou pre obyvateľov rodinných domov žijúcich na území mesta Topoľčany a mestských častí Veľké Bedzany a Malé Bedzany.

Elektroodpad musí byť vyložený za bránou rodinného domu v deň zberu od 8ºº hod. do 15ºº hod. Zároveň je potrebné, aby ste v priebehu dňa umožnili vstup pracovníkov zabezpečujúcim odvoz elektroodpadov za bránu. Elektroodpad nevykladajte na ulicu! Z časových a logistických dôvodov nevynášame elektroodpad z bytov, pivníc a povál. Odvezieme vám veľké spotrebiče (chladničky, práčky, TV, umývačky...) ako aj malé spotrebiče (vysávače, žehličky, kávovary, fény, mikrovlnky, rádiá,...), ktoré taktiež nepatria do bežného kontajnera.