Tribečské múzeum v Topoľčanoch - Kam v meste | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kam v meste v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Tribečské múzeum v Topoľčanoch

dátum pridania: 25.04.16-12:05

Základné poslanie a súčasné úlohy Tribečského múzea v Topoľčanoch vychádzajú zo zriaďovacej listiny múzea. Zriaďovateľom Tribečského múzea v Topoľčanoch je Nitriansky samosprávny kraj.

Tribečské múzeum v Topoľčanoch realizuje zberateľskú, vedeckú, dokumentačnú, vzdelávaciu, metodickú, publikačnú a prezentačnú činnosť v jednotlivých odboroch prírodovedného a spoločenskovedného zamerania v regióne Topoľčian. Vlastivedný charakter múzea je od roku 1982 obohatený o užšiu celoslovenskú špecializáciu – dokumentáciu dejín chmeliarstva, sladovníctva a pivovarníctva na Slovensku.

Tribečské múzeum v TopoľčanochTribečské múzeum v Topoľčanoch

Expozícia Príroda stredného Ponitria poskytuje návštevníkom prostredníctvom zbierkových predmetov z geológie, paleontológie, zoológie a botaniky, farebných fotografií, kresieb, textov a máp pomerne ucelený prehľad o neživej prírode a o zástupcoch flóry a fauny typických pre región stredného Ponitria.

Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Zbierkový fond múzea v súčasnosti obsahuje 80 081 zbierkových predmetov. Vo svojich zbierkach má Tribečské múzeum v Topoľčanoch množstvo skutočne významných exponátov, napr. kolekciu výrobkov zo sklární zaniknutých začiatkom 20. storočia, bohatú numizmatickú zbierku, postupne dopĺňanú prírastkami z hromadných nálezov mincí, zbierku historických zbraní, kolekciu predmetov z oblasti ľudovej kultúry. Významná je takmer 15-tisícová zbierka dokumentujúca chmeliarstvo, sladovníctvo a pivovarníctvo na Slovensku.

Tribečské múzeum v TopoľčanochTribečské múzeum v Topoľčanoch

Tribečské múzeum v Topoľčanoch

Krušovská ulica č. 291

955 01 Topoľčany

 

Tel.: 038/5323021

E-mail: office@tribecskemuzeum.sk

 

www.tribecskemuzeum.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok