Súkromná stredná umelecká škola Nitra - roz - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Súkromná stredná umelecká škola Nitra - rozvíjaj svoj talent

dátum pridania: 20.01.15-14:00

Patríš medzi žiakov, ktorých baví fotografovanie, umenie, výtvarníctvo či grafický dizajn? Hľadáš strednú školu, ktorá ti pomôže posunúť svoj talent na vyšší level? Súkromná stredná umelecká škola Nitra (SSUŠ) je tou pravou voľbou pre teba!

Súkromná stredná umelecká škola Nitra - miesto tvorivosti a kreativity

Súkromná stredná umelecká škola Nitra vznikla v januári 2009. Filozofia školy je postavená nielen na formálnom odovzdávaní informácií, vedomostí a ich opakovaní, ale kladie dôraz na žiaka, ktorý sa má učiť samostatnosti, nezávislosti, ale aj kooperácii a sebapresadeniu, povedať si svoj názor a vedieť si ho obhájiť, naučiť sa hodnotiť, kritizovať a prijať kritiku, ale aj hľadať kompromisy.

sukromna stredna umelecka skola nitrasukromna stredna umelecka skola nitra

Veríme, že žiak si nájde na škole priestor tvoriť a to nie len v konaní, ale aj myslení, cítení, hľadaní riešenia konfliktov a problémov, k čomu mu budú na jeho ceste dopomáhať všetci pedagógovia. Súkromná stredná umelecká škola v Nitre len začína. Je preto malou školou, ale o to s väčším srdcom.

sukromna stredna umelecka skola nitrasukromna stredna umelecka skola nitra

Súkromná stredná umelecká škola Nitra - systém vzdelávania

Vyučovanie v našej škole prebieha v skupinách, v ktorých je maximálne 8 žiakov, čo zaručuje úzky kontakt žiaka s pedagógom. Naši žiaci sú podporovaní v aktivitách pravidelnými odbornými exkurziami, spoločnými výstavami, účasťou na mestských a nadačných akciách a rôznych iných udalostiach z umeleckej sféry. 

súkromna stredna umelecka skola nitrasúkromna stredna umelecka skola nitra

Pozrite si kreatívne video z kradnutia trednej knihy SSUŠ Nitra:

Súkromná stredná umelecká škola Nitra - študijné odbory

Potencionálnym záujemcom ponúkame dva druhy štúdia, medzi ktoré patrí štvorročné denné štúdium určené pre absolventov ZŠ (ukončenie maturitnou skúškou) a pomaturitné vyššie odborné štúdium určené pre absolventov SŠ s maturitou (ukončené absolventskou skúškou a priznaním titulu Diplomovaný špecialista).

súkromna stredna umelecká skola nitrasúkromna stredna umelecká skola nitra

Naši budúci žiaci majú na výber z viacerých študijných odborov, medzi ktoré patrí:

  • grafický dizajn: žiak sa postupne oboznamuje so základnými výtvarnými technikami umeleckej grafiky a následne si na cvičeniach z oblasti grafického dizajnu kultivuje vlastný výtvarný názor a kreatívne myslenie, osvojuje si teoretické poznatky, ktoré sú prvým krokom k praktickému zvládnutiu tvorby grafických návrhov tlačovín, časopisov a katalógov, plagátov a bilboardov

súkromna stredna umelecka skola nitrasúkromna stredna umelecka skola nitra

  • fotografický dizajn: žiak nadobudne zručnosti v digitálnej fotografii, zručnosti pre fotenie na filmový materiál, naučí sa pracovať nielen s prirodzeným svetlom, ale osvojí si aj zákonitosti fotografovania v ateliéri, absolvent študijného odboru fotografický dizajn je pripravený do fotografickej praxe v oblasti komerčnej či výtvarnej fotografii

sukromna stredna umelecke skola nitra

 

  • propagačné výtvarníctvo: žiak sa postupne oboznamuje a osvojuje si prácu s klasickými i modernými maliarskymi technikami, absolvent je zorientovaný v súčasnom umeleckom dianí a vie charakterizovať zásady úžitkovej tvorby pre činnosť v oblasti výtvarnej propagácie a reklamy

sukromna stredna umelecka skola nitrasukromna stredna umelecka skola nitra

Okrem týchto študijných odborov ponúkame našim žiakov aj odbory ako úžitková maľba, tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov a scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba.

sukromna stredna umelecke skola nitrasukromna stredna umelecka skola nitra

Súkromná stredná umelecká škola Nitra - bonusy pre našich žiakov

Našim žiakom ponúkame aj stravovanie v priestoroch školy, internát cca 20 min. od školy, vodičský preukaz v treťom ročníku s príspevkom od školy, ale aj tanečný kurz zadarmo v štvrtom ročníku a sociálny a motivačný program. To všetko a mnoho iného Vám ponúka naša SSUŠ - Súkromná stredná umelecká škola v Nitre!

sukromna stredna umelecka skola nitrasukromna stredna umelecke skola nitra

 

Súkromná stredná umelecká škola Nitra

 

Škultétyho 1, 949 11 Nitra
Tel.: 037 642 29 03 - sekretariát, 0910 124 003 - riaditeľ, 0902 099 002 - zriaďovateľ
E-mail: info@ssusnitra.sk

 

www.ssusnitra.sk
Nájdete nás aj na Facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok