Súkromná stredná odborná škola Animus – spr - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Súkromná stredná odborná škola Animus – správna voľba štúdia

dátum pridania: 29.01.21-15:23

Študujte odbory, s ktorými sa uplatníte. Súkromná stredná odborná škola Animus Vás pripraví na úspešnú kariéru.

Súkromná stredná odborná škola Animus poskytuje žiakom kvalitné vzdelanie v oblasti podnikania, informačných systémov a služieb, ako aj manažmentu regionálneho cestovného ruchu. Všetky odbory umožnia absolventom úspešné uplatnenie sa v zamestnaní po skončení strednej školy, ale aj poskytnú kvalitné základy pre pokračovanie v štúdiu na vysokých školách. Škola svojim žiakom poskytuje nadštandardné ekonomické vzdelávacie programy prevažne pod hlavičkou Junior Achievement Slovensko – Mládež pre budúcnosť.


Stredná súkromná odborná škola - Animus

Študijné odbory:
4-ročné:
6341 M škola podnikania

• 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu

• 7237 M informačné systémy a služby

 

Žiaci majú v rámci odboru Informačné systémy a služby k dispozícii učebňu robotiky s priemyselným robotom ABB IRB-120 a ďalším inovatívnym vybavením. Prepojenie vzdelávacích programov s podnikateľským sektorom a profesionálny prístup pedagógov navyše dáva žiakom príležitosť eticky sa rozhodovať a orientovať v ekonomike voľného trhu ešte pred zapojením sa do pracovného procesu.
 

 Súkromná stredná odborná škola Animus

 

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov

Vyučuje sa anglický, nemecký, ruský jazyk. Možnosť získania certifikátov: Certifikáty z účtovníctva ALFA, OLYMP, OMEGA, Certifikáty JA Slovensko – Viac ako peniaze, Ja firma, Podnikanie v cestovnom ruch, Globálny etický problém, Stredoškolská odborná činnosť, Osvedčenie – Preukaz spôsobilosti vykonávať sprievodcu cestovného ruchu, Osvedčenia Digitálna garáž.

 Súkromná stredná odborná škola Animus – správna voľba štúdia
 

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolventi všetkých študijných odborov sa stávajú kvalifikovanými odborníkmi v jednotlivých odboroch, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti v jednotlivých oblastiach národného hospodárstva doma aj v zahraničí. Absolventi sú pripravení aj pre pokračovanie v štúdiu na vysokých školách.

 Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra


Medzinárodné aktivity školy

Žiaci majú možnosť zúčastniť sa zahraničných odborných praxí.

 Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Projekty

V rámci štúdia majú žiaci v SSOŠ Animus možnosť absolvovať štúdium šiestich inovatívnych programov: Aplikovaná ekonómia, Viac ako peniaze, Banky v akcii, Podnikanie v cestovnom ruchu, Globálne etické problémy, Základy podnikania, Myslíme ekonomicky, Cvičné firmy či množstvo ďalších projektov, ktoré prirodzene vychádzajú z potrieb, ktoré si vyžaduje život a prax.

 Súkromná stredná odborná škola Animus NitraSúkromná stredná odborná škola Animus Nitra

 

Krúžková činnosť

Na škole pracujú nasledovné krúžky: Sprievodca cestovného ruchu, Úspešný manažér, Korfbal, Slovenský jazyk pre maturantov, Morfológia a syntax nemeckého jazyka, Ruský jazyk v praxi, Anglický jazyk v praxi, Aplikácia matematických metód v ekonómii, Programovanie v C, Mladý účtovník, Etika a diplomacia, Spoznávajme krásy a histórie Európy.

 

 Súkromná stredná odborná škola Animus NitraSúkromná stredná odborná škola Animus – správna voľba štúdia

Športové a iné aktivity školy

Škola vytvára podmienky pre športový rozvoj mládeže. Organizuje rôzne športové turnaje jednotlivcov, skupín, tried, ročníkov. Aktívne sa zapája aj do súťaží na regionálnej, ako aj krajskej úrovni.

 

 Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

Možnosti ubytovania a stravovania

Škola nemá vlastné ubytovacie a stravovacie zariadenie. Pre žiakov sú
zabezpečené obedy v susednej SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, ktorá sa nachádza v areáli školy. Ubytovanie je zabezpečené v internáte pri SOŠ na Cabajskej ulici v Nitre, kde žiaci majú zabezpečené aj raňajky a večere.

 

Súkromná stredná odborná škola Animus

Súkromná stredná odborná škola Animus

Levická cesta 40 • 949 01 Nitra

tel.: 037/658 60 55 • 0910 964 669

nitra@animus.sk

www.animus.sk

 Facebook
 poslať článok mailom  vytlačiť článok