Súkromná stredná odborná škola Animus – spr - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Súkromná stredná odborná škola Animus – správna voľba štúdia

dátum pridania: 19.11.21-08:28

Študujte odbory, s ktorými sa uplatníte. Súkromná stredná odborná škola Animus Vás pripraví na úspešnú kariéru.

Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou v troch študijných odboroch:
- informačné systémy a služby,
- manažment regionálneho cestovného ruchu,
- škola podnikania.

Svojím žiakom umožňuje študovať v dennej i externej forme štúdia.

Absolventi štúdia sa uplatňujú profesijne – keďže ponúkané študijné odbory zodpovedajú potrebám praxe. Mnohí absolventi pokračujú v štúdiu na vysokej škole.

Stredná súkromná odborná škola - Animus

 

Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra sa podrobujú výchove a vzdelávaniu v harmonickom, prosociálnom prostredí. K dispozícii majú moderne zariadené učebne vybavené počítačmi.

 

 Súkromná stredná odborná škola Animus

 

Vyučovanie cudzích jazykov, systém duálneho vzdelávania, možnosti získania osvedčení, certifikátov

Na Súkromnej strednej odbornej škole Animus Nitra sa vyučuje anglický a nemecký jazyk.
Žiaci majú v rámci svojho štúdia možnosť získať certifikáty v oblasti účtovníctva, preukaz spôsobilosti vykonávať sprievodcu cestovného ruchu a uplatňujú sa na poli stredoškolskej odbornej činnosti.

 
 

Uplatnenie absolventov v praxi

Absolventi každého z vyššie menovaných študijných odborov sa stávajú kvalifikovanými odborníkmi v danej oblasti, schopní samostatne vykonávať odborné činnosti doma i v zahraničí. Rovnako tak sa stávajú spôsobilými pre pokračovanie 
v štúdiu na vysokých školách.

 Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra


Medzinárodné aktivity školy

Žiaci Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra majú možnosť zúčastniť sa zahraničnej odbornej praxe, absolvujú medzinárodné súťaže a exkurzie do zahraničia.

 

Projekty

V rámci svojho štúdia sa žiaci Súkromnej strednej odbornej školy Animus Nitra zapájajú do inovatívnych programov ako napr. „aplikovaná ekonómia“ či „Viac ako peniaze – JA Slovensko“. Samozrejmosťou je „cvičná firma“, ktorú si žiaci zakladajú počas svojho štúdia a získavajú tak zručnosti na poli podnikového riadenia.

 Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra

 

Krúžková činnosť


V škole sa realizujú záujmové útvary, v ktorých si žiaci spájajú teóriu s praxou a obohacujú sa o poznatky v oblasti ich záujmov. Ide napr. o tieto záujmové útvary: Sprievodca cestovného ruchu, Úspešný manažér, Anglický jazyk v praxi, Aplikácia matematických metód v ekonómii, Programovanie, Mladý účtovník, Etika a diplomacia či Spoznávajme krásy a histórie Európy.


Športové a iné aktivity školy

Súkromná stredná odborná škola Animus Nitra – hoci nedisponuje vlastnou telocvičňou – vytvára podmienky pre športový rozvoj svojich žiakov. Organizuje športové turnaje jednotlivcov, skupín či celých tried. Aktívne sa zapája do súťaží na regionálnej úrovni.


Možnosti ubytovania a stravovania

Škola nemá vlastné ubytovacie a stravovacie zariadenie - pre žiakov sú zabezpečené obedy v priestoroch Agroinštitútu, štátny podnik

 

Súkromná stredná odborná škola Animus

Akademická 4 • 949 01 Nitra
tel. č.: 0914 100 011 • 0903 702 930
riaditelka@animus.sk
ssosanimus.edupage.org

www.animus.sk

 Facebook
 poslať článok mailom  vytlačiť článok