Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Topo - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Topoľčany - zrealizujte svoje nápady!

dátum pridania: 24.06.16-09:36

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Topoľčany poskytuje okrem úplného stredného vzdelania aj pomaturitné špecializované štúdium, kde študenti získajú vyššie odborné vzdelanie a sú kvalifikovaní učiť na základných umeleckých školách.

A tak sme začínali...

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch začala svoju činnosť 1. septembra 1994 ako prvá stredná umelecká škola s výtvarným zameraním v Nitrianskom kraji. Pri jej vzniku bolo potrebné prekonať mnoho prekážok od legislatívy cez zabezpečenie vhodných priestorov s vybavením odborných učební a dielní až po kvalifikovaných pedagógov pre všeobecnovzdelávacie a odborné technické i výtvarné predmety.

umlecká škola topoľčany

Možnosti denného štúdia na SŠUV

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch má zriadené tieto odbory: 

Odevný dizajn - umožní rozvíjať samostatné myslenie s dôrazom na tvorivé myslenie a konanie vo všetkom, čo súvisí s umením, odevným dizajnom, textilom, ručnými textilnými technikami, celkovou kultúrou osobnosti, ako i výtvarnou stránkou a remeselným prevedením

umelecká škola topoľčany odevný dizajn

Výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu - osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie spracovania jemnej keramiky, modelovania busty, plastiky, točenia na hrnčiarskom kruhu a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti keramiky a porcelánu.

umelecká škola topoľčany keramika a porcelán

Úžitková maľba - osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie maliarskych techník a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti úžitkovej maľby.

umelecká škola topoľčany

Propagačné výtvarníctvo - osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie techník a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti propagačného výtvarníctva.

umelecká škola topoľčany

Úžitková fotografia - osvojenie si poznatkov z dejín výtvarnej kultúry, technického kreslenia, príslušných technológií, výtvarného prejavu, zvládnutie maliarskych techník a technologicko-realizačných postupov. Štúdium ďalej utvára predpoklady na samostatnú tvorbu v oblasti úžitkovej fotografie.

úžitková fotografia topoľčany

Čo sa u nás naučíte?

Študenti sa učia počas štúdia zvládnuť technologické a technické postupy spracovania materiálov, kultivovať svoj výtvarný názor, navrhovať a realizovať modely i objekty úžitkového charakteru. Škola poskytuje študentom vzdelanie na poli výtvarnom a tiež na poli praktickom remeselnom, podporuje tvorivé myslenie, priestor na realizáciu rôznych nápadov i experimentovanie v úžitkovej tvorbe jednotlivých odborov.

umlecká škola topoľčany študijné programy

Naučíte sa nové techniky kreslenia, maľby, naučíte sa všetky svoje umelecké nápady umelecky i technicky zvládnuť. Vyučovanie odborných a výtvarných predmetov prebieha v špeciálnych učebniach a dielňach v 5 – 9 členných skupinách, čo umožňuje individuálny prístup k študentom.

súkromná umelecká škola topoľčany

Umelecké práce a modely žiakov sú prezentované na mnohých propagačných podujatiach, výstavách a sympóziách často s medzinárodným zastúpením. Takisto na stránke našej školy ako aj na Facebooku. Úzko spolupracujeme s Domovom dôchodcov v Topoľčanoch, ktorý nám poskytol svoju budovu na realizáciu výtvarných návrhov, riešenia interiéru a exteriéru rôznymi maliarskymi technikami i inými umeleckými artefaktmi.  

Ukončenie maturitou a pomaturitné štúdium

Po ukončení štúdia maturitnou skúškou môžu študenti plynule pokračovať v pomaturitnom špecializačnom štúdiu, kde okrem odborného rastu získajú aj základné pedagogické vzdelanie a môžu sa uplatniť ako učitelia výtvarnej výchovy v základných umeleckých školách.

umelecká škola topoľčany pomaturitné štúdium

Tak isto majú možnosť uchádzať sa o štúdium na vysokých školách najmä s výtvarným ale aj iným zameraním. Môžu sa zamestnať v grafických štúdiách ako aj reklamných agentúrach. Absolvent môže začať svoje vlastné podnikanie a zúžitkovať všetko čo sa naučil.

súkromná umelecká škola topoľčany

Cieľom školy je vychovať zdravo sebavedomého umelca, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, vie samostatne tvoriť a rozvíjať svoj talent i aktívne sa zapojiť do života spoločnosti a obohacuje ju hlavne v kultúrnej umeleckej oblasti. 

Súkromná škola úžitkového výtvarníctva Topoľčany

Gagarinova ulica č. 2490/13,
955 01 Topoľčany

Tel.: 038/5320024
Fax: 038/5320024
E-mail: ssuv@ssuv.sk

www.ssuv.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok