Štúdium na SOŠ gastronómie a cestovného ruc - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Štúdium na SOŠ gastronómie a cestovného ruchu nás baví!

dátum pridania: 11.02.21-08:31

Keď gastronómia a cestovný ruch opäť ožijú, Ty budeš pripravený. Študuj, praxuj u nás a po škole máš prácu.

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Levická 40, Nitra je odborná škola zameraná na prípravu žiakov v učebných odboroch kuchár, čašník servírka, študijných odboroch kuchár, čašník servírka a služby v cestovnom ruchu a v nadstavbovom štúdiu podnikanie v remeslách a službách. V učebných odboroch žiaci získajú výučný list, vysvedčenie o záverečnej skúške, v študijných odboroch výučný list, maturitné vysvedčenie. Pridanou hodnotou po ukončení štúdia je získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti SOPK.


 

soš gastronómie a cestovného ruchu

Naša škola v spolupráci so Slovenskou barmanskou asociáciou - SkBA a s hlavným odborným garantom Academy of Coffee každoročne pripravuje súťaž SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR NITRA, ktorá sa koná v priestoroch SOŠ v Nitre. Baristickú súťaž navštevujú odborníci z oblasti gastronómie a prípravy kávy verejného života a tí aj vyhodnocujú súťaž a odovzdávajú cenu s riaditeľkou školy Mgr. Panisovou. Do súťaže sa zapájaú žiaci zo stredných odborných škôl a hotelových akadémii z celého Slovenska.

 SLOVAK BARISTA CUP JUNIOR 2018 NITRA

Žiaci z odboru čašník, servírka reprezentujú našu školu v barmanských a baristických súťažiach. Žiaci z odboru kuchár reprezentujú našu školu na medzinárodných súťažiach, národných súťažiach Skills Slovakia. Neodmysliteľnou súčasťou prípravy patrí obsluha a príprava jedál pre VIP hostí na výstavisku Agrokomplex počas celého roka, obsluha a príprava jedál na slávnostných recepciách, slávnostných hostinách pri rôznych príležitostiach a iné. Počas štúdia môžu získať certifikát podľa vlastného záujmu ako: barman, barista, sommelier.

    

Ďalšie súťaže kuchárov boli príprava klobás na Podhájských dňoch klobás a účasť na národnej súťaži Skills Slovakia.

Odborný výcvik vykonávajú v gastronomických zariadeniach v Nitre i mimo Nitry. Sú to zariadenia Hoteli: Oko, Agroinštitút, Reštaurácie: DAB, Hájovňa Hoffer, Rybárska bašta, Bellissimo, Quo-Vadis, Páni Baklažáni  Záhrada, Castellum, Karla, Fabrika 67, Manolo, Aragosta, Milá Deva, Olympia, kaviarne: Zahír, kuchyňa študentský  domov  Antona Bernoláka, školská jedáleň. Duálne vzdelávanie v súčasnosti poskytujú certifikované pracoviská: Reštaurácie Páni Baklažáni, Karla,  Fabrika 67, DAB, občerstvenie MC Donald. Okrem toho certifikované sú študentská jedáleň pri internáte Mladosť, Bernolák, Agroreštaurácia hotela Agroinštitút, Hotel ABC, Reštaurácie Belissimo, Quo-Vadis.

Žiaci z odboru služby v cestovnom ruchu sa pravidelne zúčastňujú medzinárodnej súťaže ,,Vítejte u nás“ v Českých Budejoviciach, kde sa umiestňujú na popredných miestach. Odbornú prax vykonávajú v cestovných kanceláriách Sun Travel, Arriva, na recepciách hotelov Mikádo, Oko, PKO. Odborné kompetencie si rozširujú získaním certifikátu animátora, absolvovaním odborných prednášok.

         

Deň otvorených dverí každoročne navštívia predstavitelia Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Helena Psotová, Mgr. Roman Vančo, Mgr. Martin Záruba, ktorí zasadnú do školských lavíc a stanú sa súčasťou školského života na  našej škole. Ocenili prácu našich vyučujúcich a našich žiakov.

Úspechy naši žiaci zažívajú aj v iných oblastiach. Zapájajú do športových aktivít ako florbal, futbal, volejbal či aerobic a jazykových súťaží ako olympiády v anglickom, nemeckom, slovenskom jazyku, do projektu Zdravá škola, eTwinnig, Európsky týždeň športu.

Podľa možností a záujmu žiakov organizujeme zahraničné stáže v Grécku, na Cypre, kde vykonávajú odborné práce, zvyšujú svoje odborné kompetencie a zdokonaľujú sa v anglickom jazyku.
Súčasťou života školy je účasť v Projektoch Erasmus+ pre žiakov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie odborných zručností v gastronómii a cestovnom ruchu pre žiakov všetkých odborov. Projekt Erasmus+ ,,Cestujeme za gastronomickými a kultúrnymi zážitkami“ ponúkol našim žiakom zúčastniť sa krátkodobej mobility učiacich sa v českom Havličkovom Brode, v maďarskom Tokaji. Cieľom projektu bolo získať praktické zručnosti, rozvíjať odborné skúsenosti, osvojiť si odlišné postupy pri výkone profesie v iných krajinách, získať zručnosti v oblasti gastronómie a hotelových služieb, ako aj v manažmente cestovného ruchu, upevniť osobný rozvoj žiakov v prístupe ku klientom, posilniť toleranciu voči iným národom, tradíciám a zvyklostiam, rozvíjať samostatnosť pri výkone práce a tímovej spolupráci. Program dal príležitosť žiakom počas odbornej prípravy stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti, čím sa zvýšila ich uplatniteľnosť na európskom trhu práce.


V školskom roku 2019/2020 sa sedem pedagogických zamestnancov našej školy zapojilo do projektu Erasmus+ pod názvom „Šťastní učitelia, šťastná škola“ financovaného z európskych fondov. Príležitosť pre pedagogických zamestnancov absolvovať študijné pobyty v zahraničí pomáha zlepšiť kvalitu odborného vzdelávani

a na škole. Učitelia sa vzdelávali v inštitúcii Europass Teacher Academy so sídlom v talianskej Florencii, v Boloni a v Nemeckom Lindau. Absolvovali dvojtýždňové, jednotýždňové kurzy pre učiteľov a bol im poskytnutý efektívny tréning zameraný na inovatívne vzdelávacie stratégie 21.storočia. Program Erasmus+ bol pre učiteľov jedinečnou príležitosťou pokračovať v celoživotnom vzdelávaní, osobnom a profesionálnom rozvoji, spoznávaní nových kultúr, miest a ľudí a tiež nadväzovaní medzinárodných spoluprác. Je to dôvod, aby sa pedagogickí zamestnanci zúčastňovali programu Erasmus + a tak si rozšíriť svoje obzory.

studijne odbory sos gastronomie a cestovneho ruchu nitra

SOŠ gastronómie a cestovného ruchu

Levická 40, 950 03 Nitra

0376550111, 0376410113

skola@sosgacrnr.sk

www.sosnrlev.edupage.org

 

Nájdete nás aj na Facebooku.

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok