Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany - tá pravá škola pre Teba

dátum pridania: 19.02.16-09:09

Ešte stále nevieš a zisťuješ, kam na strednú školu? Máš blízko k zdravotníckym odborom a záujem o niečo odborné, praktické, zaujímavé a so zaručeným uplatnením po vyštudovaní? Potom začni študovať na Strednej zdravotníckej škole sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch.

História zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Sv. Vincent de Paul - patrón školy, misionár, reformátor, zakladateľ charitatívnych diel. Stredná zdravotnícka škola v Topoľčanoch začala písať svoju históriu školským rokom 1951/1952, a to 3-ročným štúdiom odboru zdravotná sestra a detská sestra. V prvom školskom roku nastúpilo na štúdium prvých 89 žiačok, z ktorých boli vytvorené 3 triedy prvého ročníka.

stredná zdravotná škola topoľčanyzdravotnícka škola sv. vincenta de paul topoľčany

Vyučovať sa začalo v budove topoľčianskeho gymnázia, pretože v dnešnej budove bola vtedy rehoľná materská škola. V terajšej budove sa začalo vyučovať 1. septembra 1953. Škola prechádzala zmenami z hľadiska obsahu i foriem výchovy a vzdelávania. Škola bola spravovaná štátom a v roku 1996 sa stala katolíckou školou. O kvalite školy nevydáva svedectvo jej vek, ale výsledky a dosiahnuté úspechy.

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch ponúka svojim budúcim absolventom kvalitné štúdium zaujímavých zdravotníckych odborov, ktoré sú a vždy budú potrebné a žiadané.

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul TopoľčanyStredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul TopoľčanyStredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany - kvalita školy

Za dlhoročnou kvalitou Strednej zdravotníckej školy sv. Vincenta de Paul v Topoľčanoch stoja učitelia a zamestnanci, ktorí sú ľuďmi vážiacimi si svoju prácu a citlivými profesionálmi s pochopením pre študentskú dušu. Ďalším dôkazom úspešnosti sú jej žiaci. Chválou školy sa spravidla stávajú víťazi rôznych súťaží, pretekov, olympiád.

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul TopoľčanyStredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany - študijné odbory

Na škole sú aktivované nasledovné študijné odbory:

1. Zdravotnícky asistent

  • 4-ročné denné štúdium ukončené maturitou

  • 2-ročné externé štúdium ukončené maturitou

Zdravotnícky asistent je kvalifikovaný pracovník, ktorý vykonáva komplexnú hygienickú starostlivosť o chorých, asistuje pri poskytovaní odborných liečebných a ošetrovateľských výkonov v zdravotníckych zariadeniach, ale aj v zariadeniach sociálnej starostlivosti. Štúdiom na našej škole získaš nielen schopnosť rozumieť potrebám ľudí v tvojom okolí, ale aj zručnosť odborného zdravotníckeho pracovníka.

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

2. Masér

  • 4-ročné štúdium ukončené maturitou

Masér je kvalifikovaný pracovník so širokým uplatnením, ktorý vykonáva odborné masérske práce a masáže v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľoch, hoteloch a penziónoch, fitnescentrách či v športových kluboch. Preto, ak rád pracuješ s ľuďmi a v čistom prostredí, je tento študijný odbor vhodný práve pre Teba. Navyše si po štúdiu môžeš založiť živnosť a podnikať.

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

3. Sanitár

  • 1-ročné štúdium ukončené záverečnou skúškou

Štúdium umožňuje stať sa kvalifikovaným pracovníkom v zdravotníctve, ktorý vykonáva pomocné práce v ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta a sanitárske práce spojené s dezinfekciou zdravotníckych pomôcok a prostredia.

stredná zdravotnícka škola sv. vincenta de paul topoľčany

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany - masér

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2016/2017 pre študijný odbor: masér 5370 M

Termín talentovej skúšky: 12. 4. 2016
Prerokované na pedagogickej rade: dňa 26. 1. 2016
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 4 roky
Počet miest na prijatie: 28


Kritériá pre prijatie uchádzača po vykonaní talentovej prijímacej skúšky:


Maximálny počet bodov 130

1. Talentová skúška: 30 bodov
2. Absolvovanie náboženskej výchovy na základnej škole alebo ústny pohovor z rímskokatolíckeho náboženstva: 10 bodov
3. Písomná prijímacia skúška formou testu 9. a 12. mája 2016
- biológia: 30 bodov
- slovenský jazyk a literatúra: 30 bodov
4. Celkový prospech zo základnej školy: 30 bodov
5. Uchádzač nie je žiakom inej strednej školy.
6. Uchádzač má na prihláške potvrdenú zdravotnú spôsobilosť všeobecným lekárom na štúdium v študijnom odbore masér.

Minimálny počet bodov na prijatie: 36 (12 bodov talentová skúška, 12 bodov test prírodopis, 12 bodov test slovenský jazyk a literatúra).
 

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul TopoľčanyStredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany

Príď medzi nás a získaj vzdelanie, ktoré ťa priblíži k ľuďom, k ich radostiam, ťažkostiam a potrebám. Staň sa pomocníkom, sprievodcom i radcom na ceste za kvalitnejším a dôstojnejším životom človeka.

 

Začni študovať na našej zdravotníckej škole a objav s nami radosť z uzdravovania!

 

Stredná zdravotnícka škola sv. Vincenta de Paul Topoľčany
 

Ul. 17. novembra 1056, 955 01 Topoľčany

Tel.: +421 38 532 21 80, +421 905 562 585

Email: szsinfo@stonline.sk
 

www.szsto.edupage.sk

Nájdete nás aj na Facebooku:

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok