Stredná športová škola Nitra ponúka športov - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Stredná športová škola Nitra ponúka športovcom zaujímavé študijné odbory

dátum pridania: 11.11.21-14:12

Máš rád šport a chceš sa mu venovať aj v budúcnosti? Tak práve Stredná športová škola Nitra je tu pre teba! Neváhaj a pošli si prihlášku ešte dnes.

Základné  informácie o  škole: 

V súlade s mottom nášho školského vzdelávacieho programu Zodpovednosťou k úspechu vedieme žiakov k zodpovednosti za svoje správanie a študijné výsledky. Absolvent našej školy získa  úplné stredné všeobecné alebo odborné vzdelanie, má plne rozvinuté jazykové a občianske spôsobilosti a spôsobilosti v oblasti informačných a komunikačných  technológií. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou a získaním osvedčenia tréner II. alebo III. kvalifikačného stupňa v príslušnom športe. Umožňujeme skĺbiť vhodným denným režimom náročnú športovú prípravu a štúdium. Rozsah teoretickej prípravy 26-30 hodín týždenne nám dovoľuje kvalitne pripraviť žiakov pre prax a pre štúdium na vysokých školách. Rozsah športovej prípravy je 16  - 24 hodín týždenne v závislosti od veku žiaka a druhu športu vrátane regenerácie.

 

 

 

Vyučovanie cudzích jazykov prebieha v  jazykových učebniach vybavených modernými informačno-komunikačnými technológiami. Využívaním nových inovatívnych foriem vyučovania  zvyšujeme motiváciu žiakov  a dôkladne rozvíjame ich  jazykové kompetencie.Vyučujeme v príjemnom prostredí v moderne zariadených  učebniach a  na najlepšie vybavených  športoviskách na Slovensku. Talentovaných športovcov prijímame na individuálne druhy športu – atletika, plávanie, stolný tenis, karate, moderná gymnastika, športový aerobik a kolektívne druhy športu – volejbal, hádzaná, basketbal, futbal a hokej.

 

V školskom roku 2022/2023 otvárame:

  • športové gymnázium - 2 triedy
  • športový manažment  - 1 trieda
  • digitálne služby v športe - 1 trieda

Stredná športová škola

 

Prihlášky  podávajú  žiaci 9. ročníka ZŠ riaditeľovi základnej školy.

Prijímacie konanie pozostáva:

  1. z talentovej skúšky:
  • test všeobecnej pohybovej výkonnosti – maximálna bežecká  rýchlosť, bežecká vytrvalosť,  skok do diaľky z miesta,  hod plnou loptou,  výdrž v zhybe /zhyby, ľah - sed za 1 min., ohybnosť. Bodovanie za jednotlivé disciplíny nájdete na www.sportgymnr.sk
  • špeciálny test podľa zvoleného druhu športu - z overenia zdravotnej spôsobilosti,  z vyhodnotenia študijných výsledkov na výročnom vysvedčení z 8. ročníka a na polročnom vysvedčení z 9. ročníka.

 

 

 


 

Termín prijímacích  skúšok: marec, apríl  2022

 

Starostlivosť o žiakov

Prijatým žiakom poskytujeme komplexnú starostlivosť. Teoretickú a športovú  prípravu má na starosti kvalifikovaný tím učiteľov a trénerov. Na športovú prípravu slúžia dve telocvične, stolnotenisová herňa, atletická hala, nafukovacia hala, 2 posilňovne, baletná miestnosť, pohybové štúdio, školská plaváreň a vonkajšie tenisové a volejbalové ihriská. O zdravotný stav žiakov sa stará telovýchovný lekár. Zabezpečujeme pravidelnú regeneráciu v školskom regeneračnom centre,  v kmeňových druhoch športu na svoje náklady zabezpečujeme športoviská a podľa dosahovaných športových výsledkov a finančných možností poskytujeme športovú výstroj. Poskytujeme  možnosť ubytovania v modernom školskom internáte v areáli školy (dvojposteľové izby s príslušenstvom) a stravovania v školskej jedálni.

 

stredná športová škola - spojená škola nitra

 

Sme presvedčení, že športová verejnosť privíta nový typ strednej školy a veríme, že práve táto transformácia prispeje  k ďalšiemu  skvalitneniu podmienok   pre poskytovanie športovej prípravy a najmä pre vzdelávanie našich žiakov. Žiadame učiteľov telesnej a športovej výchovy a rodičov, aby na tunajšiu školu smerovali pohybovo nadané deti a tým pomohli zabezpečiť jej vysokú športovú úroveň.

 

Okrem všeobecného vzdelania budeme poskytovať aj stredné odborné vzdelanie. Žiakovi ponúkame možnosť vybrať si z nasledovných štvorročných študijných odborov:

  • Všeobecné vzdelanie : športové gymnázium  7451   J
  • Stredné odborné vzdelanie : športový manažment   7471  M, digitálne služby v športe 7474 M

                   

Voľba  študijných odborov vychádza z požiadaviek pracovného trhu, študijné odbory – športový manažment, administrátor digitálnych služieb a databázový administrátor v športe si vyžiadali práve potreby zamestnávateľov, čo prináša škole novú perspektívu a aj exkluzivitu.

 

 

Štátny vzdelávací program pre stredné športové školy spája športovú prípravu talentovaných žiakov so vzdelávaním a praxou tak, aby žiaci úspešne rozvinuli svoju športovú kariéru v kombinácii so získaním vzdelania a prípravou na povolanie. Vzdelávacie programy  sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole, ale tiež  pre výkon povolaní a odborných činností v športe.

 

Škola sa hrdí titulom ŠKOLA ROKA- ocenenie je udeľované v celoštátnej súťaži aktivity škôl v Slovenskej republike

 

 

 

Stredná športová škola, Slančíkovej 2, Nitra

Tel.: 037/ 65 36 336

e-mail: sog@spsnr.edu.sk

                  www.sportgymnr.sk               

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok