Stredná priemyselná škola strojnícka a elek - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra

dátum pridania: 29.11.20-23:24

Stojíš pred rozhodnutím kam na strednú školu? Zaujíma ťa všetko, čo súvisí s elektrotechnikou? Rád by si sa v budúcnosti uplatnil v informatike, v strojárstve, v automobilovej technike? Študuj na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej, dopraj si vzdelanie, ktoré ide s dobou v danej oblasti.

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra poskytuje vzdelávanie v technických študijných odboroch.  SPŠSE Nitra ako prvá škola vlastnila priemyselný robot ABB IRB 120 a ako prvá škola začala učiť programovanie robotov ABB a prvá začala učiť software CATIA zo stredných škôl na Slovensku.

Škola kladie dôraz aj na odbornú jazykovú znalosť, ktorá ti umožňuje získať kvalifikované pozície v oblasti elektrotechniky a strojárstva a zároveň ti dáva možnosť ďalšieho štúdia na vysokých školách.

Môžeš si vybrať medzi anglickým a  nemeckým jazykom. Samotný fakt, že viac ako 3/4 maturantov tejto školy úspešne pokračuje v štúdiu na VŠ je odrazom odbornosti a kvality vzdelania počas 4-ročného štúdia. Za študijnými úspechmi spokojných študentov stojí tím skvelých, mladých pedagógov, ku ktorým sa bývalí študenti radi vracajú.

Po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky môžeš získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti podľa §21. 

Študijné odbory: 

- elektrotechnika
- mechatronika
- strojárstvo

Elektrotechnika, zameraná na priemyselnú informatiku a telekomunikačnú techniku, mechatronika a strojárstvo so zameraním na automobilovú technikuV každom ročníku sú dve triedy odboru elektrotechnika, jedna trieda odboru mechatronika a jedna trieda odboru strojárstvo alebo zmiešaná trieda.

Vybavenie školy v rámci vdelávacích programov

Do vzdelávacích programov sú vo veľkej miere zapracované nové témy z oblasti priemyselnej robotizácie (škola vlastní priemyselný robot ABB IRB 120), v grafických systémoch sa vyučuje software CATIAAutoCAD. Škola sa ďalej venuje programovaniu mikropočítačov, mikroprocesorov a programovateľných logických automatov Siemens SIMATIC S7 200 a 1200.

Odborná prax

Teoretické poznatky doplníš počas štúdia bohatými skúsenosťami nadobudnutými odbornou praxou. Pri vyučovaní odbornej praxe škola spolupracuje s 26 firmami z Nitry, Topoľčian, Vrábeľ a Zlatých Moraviec, s ktorými má uzavretú zmluvu o praktickom vyučovaní na pracovisku zamestnávateľa.

Študijné výsledky, súťaže

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra dosahuje vynikajúce výsledky v krajských a celoštátnych kolách súťaží: ZENIT v elektronike, v informatike a v strojárstve, SOČ, ENERSOL,  TOP výrobok na výstave MLADÝ TVORCA , SYGA  a MLADÝ MECHATRONIK a v olympiádach zo SJL, NEJ a ANJ. 

Za školský rok 2020/2021 žiaci školy získali nasledovné ocenenia:

- 2. cena v medzinárodnej súťaži ISEF

 

- 2. miesto Mladý elektronik celoštátne kolo

- 1. miesto - Olympiáda v NEJ celoštátne kolo

- 1.miesto Robo Cup celoštátne kolo

- 1. miesto SOČ celoštátne kolo

- 3. miesto SYGA celoštátne kolo

 

 

diplom strojnicka nitra

 

Športové a iné aktivity

Škola má vlastnú telocvičňu rozdelenú na veľkú sálu na kolektívne športy ako sú volejbal, basketbal a florbal a na malú sálu, v ktorej je stolnotenisová herňa a posilňovňa. V priebehu školského roka sú zabezpečené exkurzie do firiem v Nitre a okolí. Každoročne navštevujeme niektorú slovenskú automobilku. Z kultúrnych podujatí ponúkame exkurzie do Martina, Bratislavy, Brodzian, Viedne, Prahy, Londýna a do Serede alebo Osvienčimu. Žiacka školská rada organizuje návštevy filmových a divadelných predstavení, Imatrikulácie, vianočné koncerty študentov a učiteľov, brigády a odbery krvi. O dianí na školách informuje školská časopis Strelec

Možnosti ubytovania a stravovania

Na škole je dobre zásobovaný bufet a obedy sú zabezpečené v školskej jedálni v susednej škole ( OA Nitra ). Ubytovanie pre študentov z iných okresov je zabezpečené na internáte iných škôl.

Podmienky prijatia

Úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky.

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra, to je tvoja správna voľba pre strednú školu a pre úspešné uplatnenie sa na trhu práce. 

 

Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická Nitra

facebook

Stredná priemyselná škola strojnícka

e-mail: skola@spskralanr.edu.sk
tel.: 037/6510862
Ulica Fraňa Kráľa 20, 
949 01 Nitra

sledujte nás na Facebooku

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok