Stredná odborná škola obchodu a služieb Top - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v  Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

dátum pridania: 05.11.15-13:58

Kvalitným vzdelávaním žiakov chce Stredná odborná škola obchodu a služieb v Topoľčanoch uspokojovať neustále sa zvyšujúce nároky a požiadavky podnikateľskej sféry. Rozhodnite sa správne a zvoľte štúdium, ktoré sa prispôsobí aj rýchlo sa meniacemu trhu práce.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany - možnosti štúdia

Pokiaľ ste sa rozhodli študovať na SOŠOaS v Topoľčanoch, máte na výber z mnohých perspektívnych študijných a učebných odborov, ktoré Vás posunú vo Vašom kariérnom raste. Ponúkame štúdium v odboroch:

  • hotelová akadémia,

  • pracovník marketingu,

  • kuchár,

  • čašník/servírka,

  • spoločné stravovanie,

  • obchodné a informačné služby - medzinárodné odborné vzťahy

  • podnikanie v remeslách a službách.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany - uplatnenie absolventov

V každom školskom roku končí štúdium na našej škole približne 150 študentov absolvovaním maturitnej alebo záverečnej skúšky. Absolventi Strednej odbornej školy obchodu a služieb Topoľčany majú veľmi dobré predpoklady pokračovať ďalej v štúdiu na vysokých školách, resp. v nadstavbovom štúdiu. Taktiež sa ľahko uplatnia v praxi.

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany - súťaže a výročia

22. ročník medzinárodnej súťaže barmanov – juniorov EUROCUP 2014 Prešov

Dňa 21.10.2014 sa uskutočnil v Prešove 22. ročník medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov, na ktorej sa zúčastnili aj žiaci našej školy Dominika Machová a Jakub Bačovský pod odborným dohľadom hlavnej majsterky Zdeny Jamrichovej. Naša škola skončila v celkovom hodnotení družstiev na 3.mieste v zlatom pásme a v jednotlivcoch skončila Dominika Machová na 3.mieste. Súťaže sa zúčastnili aj barmani zo zahraničia – Portugalska, Ukrajiny, Slovinska, Česka, Maďarska, ale aj z 28 škôl zo Slovenska. Teší nás, že sme v silnej konkurencii obsadili popredné miesta, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na príprave.

20. výročie Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša

Dňa 24.10.2014 sa v Dome kultúry v Topoľčanoch z príležitosti 20. výročia založenia Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša uskutočnila veľkolepá slávnosť, ktorá mala celospoločenský význam za účasti popredných umelcov Slovenska ako Martin Babjak, operná diva Gabriela Beňačková a iní. Vzhľadom na to, že naša škola má bohaté skúsenosti na prípravách cateringu, sme opäť dostali dôveru a mali možnosť sa prezentovať kvalitnou obsluhou a kulinárskymi špecialitami. Účastníci nás chválili, na čo sme patrične hrdí!

Ing. Eduard Galko
zástupca riaditeľa pre PV

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany - rozvíjanie aj mimo vyučovania

Školský internát poskytuje ubytovanie, stravovanie, vzdelávanie a výchovu študentom rôznych škôl v Topoľčanoch. Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany sa zameriava na edukačný proces, rozvíjanie tímovej spolupráce. Usilujeme sa presadzovať zdravý životný štýl a viesť žiakov ku komunikácii. Ponúkame aj širokú škálu mimoškolských aktivít, ktoré podporujú špecifické záujmy, schopnosti a nadanie žiakov.

stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany - reštaurácia

V budove školského internátu sa nachádza aj žiacka reštaurácia SOŠ. Na výber máte z veľkého množstva jedál modernej gastronómie. Reštaurácia Strednej odbornej školy obchodu a služieb Topoľčany Vám ponúka rôzne druhy pizze, nápojov či zeleninových šalátov za nízke ceny s odborným servisom, ktorý je realizovaný žiakmi školy. Je tu aj možnosť vopred si jedlo objednať na určitú hodinu. Zaručujeme Vám príjemné prostredie na rodinné oslavy a iné spoločenské podujatia. 

Kompletný jedálny a nápojový lístok môžete nájsť TU:

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

Reštaurácia strednej odbornej školy obchodu a služieb Topoľčany Vás privíta každý pondelok až štvrtok od 10:00 - 18:00 a piatky od 10:00 - 13:00. 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

Súčasťou ponuky je aj pizza:

stredna odborna skola obchodu a sluzieb topolcany

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany -  Čaro Vianoc

S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani spoznáte, že prichádzajú Vianoce. Tlmený jas žiari nielen z preplnených výkladov, ale odráža sa i v očiach ľudí. Teplo, neha, láska... Nastal čas, keď tie najvzácnejšie city ožívajú, aby aj v dušiach ľahostajných prebudili zvyšky dobra, ktoré často skrývame... Symbol Vianoc sa stal aj témou žiakov Strednej odbornej školy obchodu a služieb T. Vansovej 2 v Topoľčanoch, ktorí v spolupráci s pedagogickými zamestnancami – praktickej výchovy, pripravili slávnostné vianočné tabule a perníkovú dedinku. Niet nič krajšieho, ako radosť detí, ktoré si prišli našu výstavu pozrieť. Sme radi, že sme mohli prispieť k vianočnej atmosfére a veríme, že o rok budeme môcť opäť potešiť a rozžiariť očká našich detí a rozveseliť srdcia širokej verejnosti. (Ing. Eduard Galko, zástupca riaditeľa pre PV)
Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

 

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany - viac ako vzdelanie!

Stredná odborná škola obchodu a služieb Topoľčany

T. Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/762 95 35

Reštaurácia Strednej odbornej školy obchodu a služieb Topoľčany

Mudroňova 2, 955 01 Topoľčany
Tel.: 038/532 30 87

E-mail: sosoasto@sosoasto.sk
www.sosoasto.sk

 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článok