Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre - vzd - Kariéra | moje Topolcany
 
moje Topolcany - informačný portál, zoznam firiem
Kariéra v Topoľčanom - magazín moje Topolcany
hľadať: 
 

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre - vzdelanie, zodpovednosť a duchovná formácia!

dátum pridania: 26.02.21-23:16

Hľadáte strednú školu, ktorá dieťaťu poskytne nielen vzdelanie, ktoré ho pripraví na ďalšie štúdium na vysokých školách a univerzitách na Slovensku a v zahraničí, ale mu aj pomôže rozvinúť duchovnú stránku osobnosti? Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre je tou správnou voľbou!

Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre


GCM nitra - primacky 2021/2022

 

 • VŠEOBECNÉ 4-ROČNÉ GYMNÁZIUM
 • VŠEOBECNÉ 8-ROČNÉ GYMNÁZIUM
 • BILINGVÁLNE 5-ROČNÉ GYMNÁZIUM s vyučovacím jazykom nemeckým

Ak sa chcete dozvedieť viac o kritériách na prijímacie skúšky nájdete ich na našej stránke v záložke Štúdium-prijímacie konanie 2021:
Link na kritéria vo forme dokumentu :

pre bilingválne štúdium: http://www.gcm.sk/dokumenty/KRITERIA_5G.pdf
pre 8-ročné štúdium: http://www.gcm.sk/dokumenty/KRITERIA_8G.pdf
pre 4-ročné štúdium: http://www.gcm.sk/dokumenty/KRITERIA_4G.pdf

všeobecn'4 ročné gymnázium GCM nitra - primacky 2021/2022


Všeobecné 4-ročné gymnázium a 8-ročné gymnázium

Pridané hodiny venované rozvíjaniu čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti

vseobecne 8 rocne gymnazium GCM nitra - primacky 2021/2022

GCM nitra - primacky 2021/2022 - pridane hodiny venovane rozvijaniu citatelskej prirodovednej a matematickej gramotnosti

V 1. ročníku realizácia chemických pokusov, fyzikálnych meraníbiologických mikroskopovaní v odborných učebniach.

GCM nitra - primacky 2021/2022

gymnazium nitra - primacky 2021/2022

GCM nitra - gymnazium nitra primacky 2021/2022

Kvalitné vyučovanie jazykov, škola má lektora nemeckého a anglického jazyka
Ukážka vyučovania nemeckého jazyka: 

Hodiny telesnej a športovej výchovy realizované v dvoch telocvičniach, v posilňovni alebo kondičnej miestnosti

 GCM nitra - podmienky prijatia 2021/2022

GCM nitra - sportove gymnazium primacky 2021/2022

8 rocne gymnazium GCM nitra - mnoho moznosti primacky 2021/2022


Hodiny kresťanskej etiky, na ktorých si žiaci formujú názor na dôležité otázky osobného a spoločenského života

Väčší počet hodín slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka v maturitnom ročníku

Od 3. ročníka je v ponuke voliteľný predmet Ekonomika a mnohé semináre, ktoré si volia  žiaci podľa svojho záujmu. V 4.ročníku je pridaný predmet  FINANĆNÁ MATEMATIKA

financna matematika na GCM nitra - primacky 2021/2022


Učí sa na GCM od roku 2019, dáva žiakom prehľad vo finančných produktoch: úvery, sporenie, dane, bežné účty, platobné karty, ...


ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ v GCM sa učí od roku 2019

cieľ:

 • priblíženie diel slovenskej a svetovej literatúry žiakom
 • zvyšovanie čitateľských zručností žiakov prostredníctvom práce s textom
 • žiaci sa na dvojhodinovkách zoznamujú s literárnymi dielami, diskutujú o ich obsahu a kompozícii
 • riešia úlohy, ktoré im pomáhajú pripravovať sa na zvládnutie externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka a literatúry, kde je veľká časť testu venovaná práve práci s textom.
 • vyučovanie sa realizuje v multimediálnej miestnosti, ktorá je plne vybavená výpočtovou technikou prístupnou pre každého žiaka
 • v učebni sa nachádza nová knižnica s literárnymi dielami a slovníkmi, ktoré môžu žiaci využiť pri riešení úlohBilingválne 5-ročné gymnázium s vyučovacím jazykom nemeckým

nemecke bilingualne gymnazium nitra GCM nitra - primacky 2021/2022

Znalosť nemčiny pred prijatím na štúdium NIE je podmienkou
V 1. ročníku intenzívne vzdelávanie na hodinách nemeckého jazyka a nemeckej gramatiky, spolu 11 hodín týždenne
Od 2. ročníka sa v nemčine vyučujú predmety:
dejepis, občianska náuka, umenie a kultúra, katolícke náboženstvo a kresťanská etika
Od 3. ročníka sa v nemčine vyučujú predmety: nemecká literatúra a chémia
V 4. ročníku sa maturuje zo slovenského jazyka a literatúry, aby mali žiaci v 5.ročníku väčší priestor na prípravu na maturitu z ďalších predmetov
Od 4.ročníka majú žiaci možnosť pripravovať sa na celosvetovo platný Goetheho certifikát v spolupráci s jazykovou školou E-ku
Počas štúdia sa organizujú exkurzie a výmenné pobyty do nemecky hovoriacich krajín :
Partnerské gymnázium v Nemecku – AMBERG
 

bilingualne gymnazium nitra nemcina GCM nitra - primacky 2021/2022

GCM nitra - primacky 2021/2022 bilingualne gymnazium nitra

Kláštor Heiligenkreuz  vo Winerwald – vyše 20 ročné priateľstvo s možnosťou pobytu pre mladých
 
GCM nitra - primacky 2021/2022

GCM nitra - primacky 2021/2022

GCM nitra - primacky 2021/2022 nemecke gymnazium nitra


Na škole máme Červený kríž

stredna skola nitra GCM nitra - primacky 2021/2022

Žiaci sú úspešní v súťažiach
Súťaž SAFI: https://safi.tvlux.sk/index.php?c=Videos&h=play&id=8
iBobor, chemická olympiáda, Klokan, olympiády v anglickom a nemeckom jazyku,
recitačné súťaže, mladý prekladateľ, hudobné súťaže – napr. v hre na akordeón, biblická olympiáda

Lyžiarske kurzy
skvela stredna skola GCM nitra - primacky 2021/2022

Divadlo

skvele gymnazium GCM nitra - primacky 2021/2022

Videoukážka: https://www.youtube.com/watch?v=0qcrBZpskMQ&ab_channel=GCMTelevision


Školský časopis

skolsky casopis GCM nitra - primacky 2021/2022

skolsky casopis GCM nitra - primacky 2021/2022
   

Žiaci, ktorí dochádzajú zďaleka majú možnosť bývať na INTERNÁTE
Internát pri GCM

GCM nitra - primacky 2021/2022 internat

internat gymnazium nitra GCM nitra - primacky 2021/2022
  
Internátna kaplnka

internatna kaplnka GCM nitra - primacky 2021/2022

Zasvätenie Panne Márii

GCM nitra - primacky 2021/2022

GCM nitra - primacky 2021/2022

8 rocne gymnazium nitra GCM nitra - primacky 2021/2022
 
Gymnázium sv. Cyrila a Metoda poskytuje kvalitné vzdelanie a pestrosť ponúk pre všestranný rozvoj mladých ľudí.
Je biskupským gymnáziom. Vďaka tomu, že sme katolícka škola, môžu vyučujúci aj žiaci čerpať zo sviatostí, zo života viery, zo sily osobného zasvätenia sa Panne Márii, aby Ona chránila náš život, plány a aby naša radosť pramenila z čistého srdca.
Gécemáci sú nielen počas štúdia veľkou rodinou, zostávajú ňou aj po skončení školy a veľmi radi sa vracajú k časom prežitým na GCM.
Absolvent o GCM: https://www.youtube.com/watch?v=tx0y_J7njR0&t=13s&ab_channel=GCMchannel

 Gymnázium sv. Cyrila a Metoda
Farská 19, 949 01 Nitra
http://gcm.sk/

https://www.facebook.com/GCMNitra

https://www.youtube.com/channel/UC5c64nBXkrkgvdolpz6AKOQ


0915 205 803
037 6526621
 úradné hodiny: 8.00 – 16.00
gcm@gcm.sk
 
 poslať článok mailom  vytlačiť článok