hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory

viac rozhovorov 
Zaujalo násviac  
Partneri

icm topolcany
obchodne centrum juh topolcanyakademia vzdelavania topolcany
nastupiste 1-12 mojetopolcany 
  

 

 

Užitočné linky

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek) 


nie sú údaje

Minulosť je istá, ale budúcnosť môžeš ovplyvniť.

dátum pridania: 22.02.21-06:17

Končíš 9. ročník ZŠ a máš rád umenie? Stoj si pevne za svojim snom – za svojimi plánmi do budúcnosti. Rob a študuj to, čo máš rád, to čo Ťa naozaj baví.

Škola - to nie je len moderná budova a v nej množstvo učební. To sú predovšetkým žiaci a ich učitelia. Učitelia, ktorí sa zaujímajú  nielen o vzdelávanie, ale  aj vychovávanie svojich žiakov.  A do nášho veľkého kolektívu pozývame každoročne tých, ktorí milujú umenie a jeho rôzne formy. A kto chce prežiť svoj život s množstvom bohatých umeleckých zážitkov a príležitostí, tak si vybral správne. Určite zapadneš do našej veľkej umeleckej rodiny a staneš sa jej súčasťou a umenie bude tvojim každodenným sprievodcom. Škola vznikla 1. septembra 1994 a od vtedy ponúka štúdium v oblasti výtvarného vzdelávania  a svojimi  inovačnými prístupmi a úspechmi svojich študentov  patrí k ojedinelým stredným školám v Nitrianskom kraji.


Dávame Vám do pozornosti informácie o konaní prijímacích skúšok (overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania) do 1. ročníka v školskom roku 2021/2022.
TERMÍN KONANIA:
1. termín 4. máj 2022,
v prípade vysokého počtu uchádzačov aj 5. mája 2022

2. termín 11. máj 2022

DOD 9. februára 2022 v priestoroch školy a PRIPRAVUJEME Predprijímačkové kurzy zamerané na (zdarma):
- figurálne kreslenie 5. apríla 2022
- perspektívne kreslenie 29. marca 2022
- modelovanie: 12. apríla 2022 
Bližšie informácie na www.ssup.sk

stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

Silnou motiváciou tvorby našich žiakov je aj výtvarná spolupráca so Súkromným konzervatóriom Dezidera Kardoša na báze propagačnej, fotografickej a scénografickej. Interiér školy tak slúži ako stála galéria prác našich žiakov.
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole


Vyučovanie odborných a výtvarných predmetov prebieha v špeciálnych učebniach, ateliéroch  a v dielňach, v menších skupinách, čo umožňuje individuálny prístup k žiakom.
Máš k dispozícii kuchynku, oddychovú zónu, pingpongový stôl, biliard, posilňovňu.
Žijeme ekologicky, triedime odpad, zapájame sa do výzvy Upracme si svoje mesto.
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

V rámci konverzácie v anglickom jazyku k maturitnej téme Food sme robili v našej kuchynke raňajky


Ponúkame:
Študijné odbory:  4 – ročné:

Úžitková maľba 8644 M:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

Fotografický dizajn
8606 M:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj fotograficky dizajn
Propagačné výtvarníctvo 8641 M:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj propagacne vytvarnictvo

Keramický dizajn
– 8619 M:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj keramicky dizajn

Po štvorročnom štúdiu, ktoré je ukončené maturitnou skúškou, môžu žiaci plynule pokračovať v pomaturitnom špecializačnom štúdiu, ktoré je ukončené absolventskou skúškou a priznaním titulu diplomovaný špecialista (DiS). Okrem odborného rastu absolventi získajú aj základné pedagogické vzdelanie a môžu sa uplatniť ako učitelia výtvarnej výchovy v základných umeleckých školách. Rovnako ako iní absolventi stredných škôl, majú možnosť uchádzať sa o štúdium na vysokých školách najmä s výtvarným, pedagogickým,  ale aj iným zameraním. Môžu sa zamestnať v grafických štúdiách, ako aj v reklamných agentúrach.
 
V dvojročnom pomaturitnom štúdiu poskytuje škola tieto študijné odbory:
Odevný dizajn - 8610 M
Textilný dizajn – 8609 M
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj textilny a odevny dizajn

SŠUP je otvorená škola, ktorá sa venuje rôznorodým vzdelávacím a kreatívnym aktivitám.

Výtvarný talent – podporujeme mladé talenty zo ZUŠ a ZŠ z celého Slovenska
Naša škola organizuje pre mladé talenty celoslovenskú výtvarnú súťaž VYTTAL. Jej poslaním je objavovať a podporovať mladé výtvarné talenty. Mladí výtvarníci sa môžu vyjadrovať v rôznych umeleckých technikách ako maľba, grafika, koláž, keramika a pod.
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Výstavný projekt „Tvorivosťou k umeniu“ – vystavuješ svoje diela už počas štúdia v galériach
Dlhodobý výstavný projekt „Tvorivosťou k umeniu“ bol verejnosti po prvýkrát predstavený roku 2015. Výstava prezentuje tvorbu žiakov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Topoľčanoch a bola sprístupnená širokej verejnosti vo viacerých mestách: v Galérii mesta Topoľčany, v meste, ktoré je zároveň aj sídlom školy, v Synagóge v Nitre, vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci, v Regionálnom kultúrnom centre v Prievidzi, v Dome kultúry v Partizánskom, v kaštieli  Tovarníckeho parku v obci Tovarníky.
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

Súťaže –-  sme súčasťou najprestížnejších celoslovenských a zahraničných súťaží
Dôkazom napredovania  SŠUP je  aktívne zapájanie sa našich žiakov do súťaží, kde školu úspešne reprezentujú na celoslovenských  a medzinárodných umeleckých súťažiach v maľbe, vo fotografii, v keramike. Ide o súťaže:
Výtvarné spektrum
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

AMFO

stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Pravidelne sa zúčastňujeme  fotografickej súťaže AMFO 2020 v Tribečskom osvetovom stredisku v Topoľčanoch. V súťaži naši študenti odboru Fotografický dizajn získavajú popredné umiestnenia.

Textilná tvorba
Máš umelecké črevo?
Dielo Tvojich rúk
AMA
Malé grafické formy
Knihovník
Olympiáda ľudských práv


Worshopy, kurzy a tvorivé dielne – za vzdelaním chodíme k odborníkom a umelcom po celom Slovensku a oni prichádzajú k nám

Grafický Workshopp s Mgr.art. Martinom BENDŽELOM venovaný leptu a tlače z hĺbky:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Prednáška a workshop venované súčasnej grafike. Lektori: Nanako Ishida, Shinji Takine a Shiho Dono:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

 Naši študenti sa zúčastnili pohybového workshopu na Nástupišti 1 -12 v Topoľčanoch, ktorý bol zameraný na performačné umenie DUO performance Anette Friedrich Johannessen & Jan Egil Finne:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Tvorivá dielňa v Pohronskom osvetovom stredisku v Žiari nad Hronom, bola zameraná na textilnú techniku arttex a modrotlač pod vedením Mateja Rabadu:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Vychádzajúc zo Školského vzdelávacieho programu, škola každoročne organizuje:
Krajinársky kurz -  blok piatich dní, ktorého sa zúčastňujú žiaci 1. a 2. ročníka.
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Organizovaný je mimo priestorov školy, každý školský rok na iných miestach – či už Planinka pri Dobrej Vode, Veľké pole alebo Jedľové Kostolany.

Lyžiarsky kurz – organizuje sa každoročne spolu s SKDK v 2. polroku školského roka:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Projekty školy s našimi partnermi:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

maturitná práca študentky Martiny Frndalovicsovej, odboru Keramický dizajn aplikovaná v interiéri MŠ J. Kráľa, Topoľčany
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

spolupráca s autoškolou Lara, Topoľčany: realizácia exteriérovej maľby pre autoškolu, pod vedením pedagóga akad. maliara Emila Fulku

Exkurzie na Slovensku aj v zahraničí

Na vlastné oči uvidíš najlepšie slovenské a  svetové výtvarné umelecké diela
SŠUP pravidelne organizuje exkurzie  na Slovensku –
Bratislava: Umelecko - dekoračné dielne SND v Bratislave. Mali sme možnosť nahliadnuť do dielní, kde sa vyrábajú masky, kostýmy až po grandiózne kulisy.
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Bratislava: SNG

stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

Bratislava:
Exkurzia scénografie
Navštívili sme festival Showcase Divadla NUDE v priestore súčasnej drámy - Štúdia 12 - hereckú a svetelnú skúšku predstavenia Mama ma má ____, ktoré získalo cenu Divadelné dosky.
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

Modra
: exkurzia v Majolike Modra. Výrobné družstvo sa zameriava na tvorbu majolikového tovaru. Naši študenti sa zoznámili s celým procesom výroby majoliky a získali cenné vedomosti z histórie výroby keramiky v Modre. Navštívili jednotlivé dielne a každý študent točil na hrnčiarskom kruhu a namaľoval majolikový vzor na pripravený výrobok k tomu je:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
Banská Bystrica – Akadémia umení, Múzeum SNP, Stredoslovenská galéria – Vila Dominika Skuteckého
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

Akadémia umení
Nitra – Hrad, Nitrianska galéria, Drážovský kostolík
Ružomberok – Galéria Ľudovíta Fullu
Košice – prehliadka historického centra, Východoslovenská galéria Košice, Chrám sv. Alžbety, secesná pamiatka: Kaviareň Slávia
Žilina – stála expozícia  v Považskej galérii umenia,
Trnava - Synagóga, Galéria Jána Koniaka
Naši študenti sa zúčastnili exkurzie – Pece na Slovensku. Prvá zastávka bola v obci Brehy. V roku 1900 až 1960 sa výrobou keramiky zaoberalo asi 80 rodín. Vypaľovali v peciach na tuhé palivo. V obci sa zachovala jediná pec u rodiny p. Fialu. Nachádzajú sa tu dve múzeá zamerané na keramické výrobky a nástroje z minulosti. Ďalšou zastávkou bola rarita v európskom meradle, ktorou je jedinečná pec vo firme Žiaromat, a.s. v Kalinove:
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole
ale aj exkurzie  do európskych kultúrnych centier –
Praha
– Národná galéria v Prahe
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole 
Amsterdam, Brusel, Viedeň, Paríž – architektúra mesta, galérie a pamätihodnosti miest
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

Amsterdam
stredná škola umeleckého priemyslu topolcany studuj na nasej strednej skole

Paríž

Linky a videá
1. Embed  link : 1 bulletin

DOD
3. Link škola
https://www.ssup.sk/

4.scénografia: virtuálna galéria
https://www.ssup.sk/virtualna-galeria/
 
Súkromná škola umeleckého priemyslu
Gagarinova ulica č. 2490/13
Topoľčany 955 01
0914 320 025
ssuv@ssuv.sk
www.skdk.sk

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!