hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory

viac rozhovorov 
Zaujalo násviac  
Partneri

icm topolcany
obchodne centrum juh topolcanyakademia vzdelavania topolcany
nastupiste 1-12 mojetopolcany 
  

 

 

Užitočné linky

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek) 


nie sú údaje

Mesto Topoľčany informuje

dátum pridania: 30.05.17-07:43

Mesto Topoľčany, odbor výstavby ŽP a VK informuje obyvateľov mesta Topoľčany o akciách, ktoré budú prebiehať na území mesta od júna 2017 nasledovne:

„Realizácia dobudovania parkovacích miest na Ul. Streďanskej 1763, Topoľčany“, ktorú bude uskutočňovať spoločnosť Rehak Paving, s.r.o., Topoľčany. Jedná sa o dobudovanie parkovacích miest pri bytovom dome Streďanská 1763. Predpokladaný termín na realizáciu je 2 mesiace.
„Komunikácia a chodník z Ul. pivovarníckej a parkovisko pri kúpalisku na Ul. P.O. Hviezdoslava“, ktorú bude realizovať spoločnosť Skanska SK, a.s., Bratislava. Jedná sa o I. etapu predmetnej stavby a to vybudovanie komunikácie s chodníkom, od kúpaliska smerom k bývalému SEWSU. Predpokladaný termín na realizáciu je 3 mesiace.
II. etapa - výstavba parkoviska pri kúpalisku je v rozpočte mesta na rok 2018.
„Prístrešok k jestvujúcej budove pri starom cintoríne Ul. Gogoľova Topoľčany“, ktorú bude realizovať spoločnosť MILPEK, s.r.o., Topoľčany. Ide o prestavbu a prístavbu bývalej správy cintorínov na Ul. Gogoľovej na dom smútku. Termín na realizáciu je stanovený na 3 mesiace.
Ďalej sa bude v letných mesiacoch vykonávať tomografia líp na stanom cintoríne, ktorý je zároveň národnou kultúrnou pamiatkou, vrátane vysadených líp. Ide o odborné posúdenie zdravotného stavu týchto líp. Na základe tohto posúdenia mesto pristúpi následne k ošetreniu a orezaniu stromov, po dohode s Krajským pamiatkovým úradom. Pri tých stromoch, ktorých zdravotný stav bude zlý, mesto požiada o výrub, aby sa zabránilo možnému poškodeniu náhrobných kameňov v prípade ich pádu.
Odbor výstavby ŽP a VK zabezpečoval v roku 2016 aj rekonštrukciu ul. Sv. Cyrila a Sv. Metoda a Ul. Štúrovej. Platany na Ul. Štúrovej mesto reklamovalo u dodávateľa stavby.
Na základe vyššie uvedených akcií, ktoré bude mesto realizovať prosíme občanov mesta Topoľčany o zhovievavosť, trpezlivosť a v prípade akýchkoľvek dotazov a problémov vzniknutých realizáciou týchto akcii, aby kontaktovali pracovníkom odboru Ing. Kopčekovú tel. č. 5340240, Ing. Štrpkovú tel. č. 3540239.

 
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!