hľadať

Profily osobností


viac osobností 
Bleskové rozhovory

viac rozhovorov 
Zaujalo násviac  
Partneri

icm topolcany
obchodne centrum juh topolcanyakademia vzdelavania topolcany
nastupiste 1-12 mojetopolcany 
  

 

 


nie sú údaje

JESENNÉ UPRATOVANIE

dátum pridania: 03.10.18-11:30

Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika č.1 v Topoľčanoch organizuje akciu JESENNÉ UPRATOVANIE v dňoch 1.10. – 28.10.2018. Kde a kedy budú pripravené veľkokapacitné kontajnery?

V jednotlivých častiach mesta budú podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemový odpad z domácností. Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa občania chcú alebo potrebujú zbaviť. Jedná sa o veci, ktoré majú väčšie rozmery a nedajú sa umiestniť do 110 L zberných nádob ( domová zástavba ) a do 1100 L zberných nádob na sídliskách. Sú to veci ako napríklad: posteľ, kreslo, okno, nábytok, záchodová misa, radiátor a podobne. Kontajnery neslúžia na zber bioodpadov v domovej zástavbe. Ak by ste predsa mali bioodpad, prosím nevkladajte ho do kontajnera. Väčšie konáre zviažte do zväzkov a menšie kusy zeleného bioodpadu dajte do vriec a tieto uložte vedľa kontajnera. Jesenné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného odpadu, ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod. Nebezpečný odpad je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch dotrieďovacieho dvora na ul. Pivovarníckej. Elektroodpad sa bude zbierať počas akcie jesenné upratovanie na špeciálne označených
zberných miestach v sobotu dňa 6.10.2018. Na sídliskách sa bude elektroodpad zbierať na určených miestach a domovej zástavbe bude odvážaný na základe nahlásenia na telefónne číslo 5340142, alebo na e-mail ladislav.novotny@topolcany.sk. Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo strany mestského úradu.
Akékoľvek požiadavky a pripomienky nahláste na Mestský úrad Topoľčany, odbor správy majetku a služieb p. Novotnému, číslo telefónu 5340142.

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov:
1) 1.10.2018 – 7.10.2018
Mestský výbor č.4 - ohraničený ulicami: Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka
2) 8.10.2018 – 14.10.2018
Mestský výbor č 5, ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová, Malinová, A.Hlinku, Jilemnického
3) 15.10.2018 – 21.10.2018
Mestský výbor č.6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
4) 22.10.2018 – 28.10.2018
Mestské výbory č. 1,2,3, t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl.F, IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru

Stanovištia kontajnerov:

1) ul.Inovecká - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice a budú sa každý deň k sebe približovať ul. Jaselská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice a budú sa každý deň k sebe približovať ul.Budovateľská - 2 ks kontajnerov, ktoré budú po 1 ks na každom konci ulice a budú sa každý deň k sebe približovať
ul.Družby - zástavka MHD
ul.Topoľova - roh s ul.A.Grznára

2) ul.Sedmikráskova - oproti obchodu pri trafostanici
ul.Rastislavova - na rohu s ul.Sládkovičovou
ul.Malinová - na rohu s ul.Brezovou
ul.Nezábudkova - pri tenisových kurtoch
ul.Mojmírova - 2 ks kontajnerov pri garážach na rohu s ul.Rastislavovou

3) Malé Bedzany - pod cintorínom
- parčík
- za mostom
Veľké Bedzany - požiarna zbrojnica
- ul.Čerešňová – Kubrická
- ul.Broskyňová – otoč autobusu

4) Sídl. JUH - ul.M.Benku - pri novinovom stánku
- ul.Fullu - vedľa ZŠ pred činž.2699
Sídl. Východ - ul. P.O.Hviezdoslava –pri hokejbalovom ihrisku
- ul.J.Matušku – stanovište smetných nádob vedľa činž.2178
Sídl. Stred I. a II. - ul.Palárikova na rohu s ul.J.Bottu
- ul.Bernolákova – pri činž.2037
Sídl. F - ul.Gogoľova – pred garážami
- ul.Podjavorinskej – pri činž 1942
IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru, Dr.Adámiho, Športovcov 
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!