hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory

viac rozhovorov 
Zaujalo násviac  
Partneri

icm topolcany
obchodne centrum juh topolcanyakademia vzdelavania topolcany
nastupiste 1-12 mojetopolcany 
  

 

 

Užitočné linky

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek) 


nie sú údaje

Jarné upratovanie v Topoľčanoch

dátum pridania: 15.03.18-08:52

Mesto Topoľčany, Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika č.1 v Topoľčanoch oznamuje obyvateľom mesta Topoľčany, že v dňoch 05.03.2018 - 01.04.2018 bude organizovaná akcia "Jarné upratovanie".

Počas ackie budú v jednotlivých častiach mesta podľa harmonogramu pristavené veľkoobjemové kontajnery, ktoré budú slúžiť občanom mesta na objemový odpad z domácností. Objemový odpad predstavuje nepotrebné, opotrebované veci, ktorých sa občania chcú alebo potrebujú zbaviť. Jedná sa o veci, ktoré majú väčšie rozmery a nedajú sa umiestniť do 110 L zberných nádob (domová zástavba) a do 1 100 L zberných nádob na sídliskách. Sú to veci ako napríklad: posteľ, kreslo, okno, nábytok, záchodová misa, radiátor a podobne.

Kontajnery neslúžia na zber bioodpadov v domovej zástavbe. Ak by ste predsa mali bioodpad, prosím nevkladajte ho do kontajnera. Väčšie konáre zviažte do zväzkov a menšie kusy zeleného bioodpadu dajte do vriec a tieto uložte vedľa kontajnera.

Jarné upratovanie sa nevzťahuje na likvidáciu nebezpečného odpadu, ako napr. neónové trubice, chladničky, televízory, autobatérie a pod. Nebezpečný odpad je možné odovzdať bezplatne po celý rok v priestoroch dotrieďovacieho dvora na ul. Pivovarníckej. Elektroodpad sa bude zbierať počas akcie jarné upratovanie na špeciálne označených zberných miestach v sobotu dňa 10.3.2018. Na sídliskách sa bude elektroodpad zbierať na určených miestach a domovej zástavbe bude odvážaný na základe nahlásenia na telefónne číslo 038/5340142, alebo na e-mail peter.barta@topolcany.sk

Žiadame Vás, aby ste využili vytvorené podmienky zo strany mestského úradu. Akékoľvek požiadavky a pripomienky nahláste na Mestský úrad Topoľčany, odbor správy majetku a služieb p. Bartovi, číslo telefónu 038/5340142. 

Harmonogram pristavenia a vývozu kontajnerov

5.3.2018 – 11.3.2018 Mestský výbor č.6 – Malé Bedzany, Veľké Bedzany
12.3.2018 – 18.3.2018 Mestský výbor č.4 - ohraničený ulicami: Pod Kalváriou, Odbojárov, Tovarnícka
19.3.2018 – 25.3.2018 Mestský výbor č 5, ohraničený ulicami: Tovarnícka, Brezová, Malinová, A. Hlinku, Jilemnického
26.3.2018 – 1.4.2018 Mestské výbory č. 1,2,3, t.j. sídliská Juh, Východ, Stred I. a II., sídl.F, IBV pri nemocnici: Stummerova, Záhradnícka, Pavlovova, Fraňa Kráľa, Mieru

Viac informácií sa dozviete tu: http://www.topolcany.sk/?id_menu=0&module_action__335409__id_ci=154090#m_335409

Prosba redakcie Moje Topoľčany: "Ľudia , rozum sa mi zastavuje, keď vidím takéto divoké skládky v blízkosti Margarétky. Ak budete niekoho vidieť takto vyhadzovať smeti, kontaktujte ihneď Mestskú políciu!"
Foto nám poslal Jaroslav Kosik
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!