hľadať

Profily osobností
viac osobností 
Bleskové rozhovory

viac rozhovorov 
Zaujalo násviac  
Partneri

icm topolcany
obchodne centrum juh topolcanyakademia vzdelavania topolcany
nastupiste 1-12 mojetopolcany 
  

 

 

Užitočné linky

(verné napodobeniny originálov parfúmov svetových značiek) 


nie sú údaje

Gymnázium Topoľčany - správna cesta pre ďalšie úspešné štúdium

dátum pridania: 06.02.21-17:16

Gymnázium v Topoľčanoch má už viac ako 80 - ročnú históriu. Naším cieľom je kvalitná príprava pre vysokoškolské štúdium. Sme hrdí, že priemerne až 98% absolventov úspešne pokračuje v štúdiu na VŠ. Prečo študovať na našom gymnáziu sa dozvieš v článku.

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany - možnosti štúdia v školskom roku 2021/2022

Gymnázium, Ul. 17. novembra 1180, Topoľčany poskytuje žiakom kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium s možnosťou výberu seminárov a cvičení podľa zvoleného zamerania žiaka. Počas štúdia žiaci získajú všeobecný rozhľad a poznatky zo základných vyučovacích predmetov.  Na vzdelaní a výchove žiakov sa podieľajú kvalifikovaní pedagógovia, pedagogickí asistenti a inkluzívny tím - školský psychológ, sociálny pedagóg, výchovný a kariérový poradca.

gymnazium topolcany


Študijné odbory:

    1.    Osemročné štúdium 7902 J gymnázium – 1 trieda, 22 žiakov

    2.    Štvorročné štúdium 7902 J gymnázium – 4 triedy, 100 žiakov

gymnazium topolcanyPrečo si vybrať naše gymnázium?


Sme najväčšia škola a jediné gymnázium v okrese Topoľčany s dlhodobou tradíciou od roku 1936. https://gymtop.edupage.org/a/historia-skoly
Úspešnosť prijatia našich absolventov na vysoké školy doma aj v zahraničí je cca 98%.

uspesnost prijatia absolventov gymnazium topolcany na VS az 98%


Ponúkame kvalitné vzdelanie so širokou ponukou voliteľných predmetov a výučbu cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský a francúzsky jazyk). https://gymtop.edupage.org/a/skolsky-vzdelavaci-program
Vzdelávanie prebieha v zrekonštruovaných priestoroch školy, k dispozícii sú odborné učebne (informatika, matematika, slovenský jazyk, geografia, cudzie jazyky) a laboratóriá (biológia, chémia, fyzika), inovovaná školská knižnica, 2 telocvične, posilňovňa, viacúčelové exteriérové ihrisko, školská záhrada.

gymnazium topolcany zrekonstuovane prisetory studuj u nasgymnazium topolcany preco studovat u nas?

 


Samozrejmosťou je bezbariérový prístup a sociálne zariadenie pre žiakov so ŠVVP,  4 náučno-relaxačné zóny (prírodovedná s akváriom a vertikálnou záhradou, spoločenskovedná, športová a historická), priestory pre žiakov na oddych, vzdelávanie a relax.
Čaká na vás bohatá ponuka mimoškolskej činnosti, záujmových útvarov a akcií v spolupráci so ŽŠR (napr. krúžky, školský časopis, imatrikulácie, stužkové slávnosti, Retro day, Mikuláš, Vianočný turnaj, Vianočná burza a iné).

gymnazium topolcany zstuduj u nas
Organizujeme lyžiarske kurzy, plavecký výcvik, výlety a exkurzie v rámci Slovenska aj v zahraničí (Veľká Británia, Francúzsko, Rakúsko, Poľsko), odborné exkurzie a stretnutia s významnými osobnosťami.

 

gymnazium topolcany


Realizujeme viacero vlastných projektov s finančnou podporou donorských organizácií: projekt Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (Nórske fondy) https://gymtop.edupage.org/a/norske-fondy-1 Kvalitné vzdelávanie – cestovný lístok do lepšej budúcnosti (s podporou ESF), Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, Roots and Shoots (s podporou GREEN FOUNDATION), Spoločne vzájomným porozumením k ľudskosti (s podporou MS SR) https://www.spolocnekludskosti.sk/, Financie pod kontrolou alebo dvakrát meraj a raz strihaj s podporou (MŠVVaŠ SR).

gymnazium topolcany


V rámci vybraných projektov spolupracujeme s európskymi a slovenskými školami - Råholt ungdomsskole (Nórsko), Commune De Mazingarbe, Goetheschule Einbeck, Jazbereny Varos Onkormanyzata, IV Liceum Ogolnoksztalcace im. Mikolaja Kopernika w Rybniku, Association for citizens tolerance and cooperation Prilep, Gymnázium Šahy, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre, Trnavská Univerzita v Trnave.
Dlhodobo udržujeme družobný vzťah s Gymnázium Otrokovice (CZ) formou športových a kultúrnych podujatí.

gymnazium topolcany medzinarodne spoluprace


Naši žiaci sú úspešní aj na krajských a celoslovenských súťažiach v rámci Slovenska. Okrem športových súťaží sa umiestňujú na prvých miestach v predmetových olympiádach a súťažiach na celoslovenskej aj medzinárodnej úrovni.

futbalovy tim gymnazium topolcany
Ako škola organizujeme projekt s názvom Žiacke vedecké sympózium pre mladých bádateľov (https://gymtop.edupage.org/a/ziacke-vedecke-sympozium) a programy pre žiakov školy - Vzdelávací projekt o holokauste, Záložka do knihy spája školy a Projekt sebadôvery CHIPS – Childline in Partnership with Schools (program vrstovníckej podpory zameraný na rozvoj vrstovníckych vzťahov s cieľom prevencie pred nežiaducimi javmi).

gymnazium topolcany

gymnazium topolcany


Žiaci reprezentujú školu aj účasťou na dobrovoľníckych a charitatívnych akciách (Biela pastelka, Hodina deťom, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Deň narcisov, dobrovoľná zbierka pre OZ Topoľčianske packy, Upracme Topoľčany a iné https://gymtop.edupage.org/a/exkurzie-vylety-podujatia).

gymnazium topolcany

gamnyzium topolcany primacky 2021/2022

 

Gymnázium,

Ul. 17. novembra 1180/16, 955 01 Topoľčany

Tel.: 038/ 53 247 47, 0911 195 626

E-mail: sekretariat@gymnaziumtopolcany.sk

www.gymtop.edupage.sk 


Media galéria
 poslať článok mailom  vytlačiť článokChcete dostávať vždy aktuálne informacie z nášho mesta?
Prihláste sa na odber noviniek!